Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Ilmastoviisas hiilenkierto

Maankäyttösektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä maankäytöstä ja alkutuotannosta johtuvan, ilmastonmuutoksen entisestään kiihdyttämän vesiympäristön tilan heikkenemisen pysäyttämisessä. Ohjelman haasteena on globaalin ilmastokriisin ja sen ekosysteemivaikutusten selättäminen.

Tutkimusohjelma tarjoaa ratkaisuja:

 • ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään ilmastonmuutoksen hillintään maankäyttösektorilla
 • maaperän ja kasvualustojen tuottokyvyn ja monimuotoisuuden säilyttämiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen
 • Itämeren valuma-alueen vesistövaikutusten hallintaan
 • ruokajärjestelmän hiilineutraalisuuden parantamiseen

 

Mikä meille on tärkeää

Tutkimusohjelmassa tuotamme tutkimustietoa, ennustemalleja ja laskentatyökaluja, joiden avulla voimme vähentää maankäyttösektorin päästöjä ja kasvattaa hiilinieluja.
Ilmastoviisas hiilenkierto -ohjelman logo

Tutkimusalueet

Ilmastoviisas hiilenkierto -ohjelma toimii viidellä tutkimusalueella, joista Politiikkaohjaus sekä Genetiikka ja jalostus ovat tutkimusohjelmille yhteisiä. Tutkimusalueiden sivuilta löydät ajankohtaiset näkökulmat, julkaisut sekä meneillään olevat projektit.

Neuvottelukunta

Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. 

 • Petr Balrdian, Czech Academy of Sciences (CAS), Tšekin tasavalta
 • Tiina Huvio, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 • Laura Höijer, Baltic Sea Action Group
 • Ritva Isomäki, Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Riikka Joukio, Kesko Oyj
 • Markku Kanninen, Helsingin yliopisto
 • Juha Nousiainen, Valio Oy
 • Markku Remes, Suomen metsäkeskus

Ohjelmajohtaja

Tule töihin meille!

Lukessa pyritään löytämään ratkaisuja isoihin globaaleihin muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Videolla tutkijamme kertovat työstään.

”Haluamme tuottaa kansalaisille ymmärrettävää ja luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi siitä, miten omat valinnat vaikuttavat hiilijalanjälkiin, vesijalanjälkiin ja biodiversiteettiin." kertoo tutkimuspäällikkö, erkkoistutkija Mila Sell.