Siirry pääsisältöön

Yleistietoa markkinamarginaaleista

Markkinamarginaalien avulla voidaan tarkastella maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin. Marginaalit on rakennettu seuraamaan nopeasti markkinoiden muutosta ja siten palvelemaan sekä maatalouspolitiikan tekoa että yleistä keskustelua.

Markkinamarginaali on katetuoton mittari

Markkinamarginaalit ovat maatalouden eri tuotantosuuntien katetuoton mittareita, jotka mittaavat markkinoilta tulevien tulojen ja kustannusten erotusta. Tuottajat ovat alttiina voimakkaille tuote- ja panoshintojen vaihteluille eli hintariskeille, mutta heillä on tällä hetkellä käytössään hyvin rajallinen valikoima välineitä hintariskeiltä suojautumiseen. Mittarin avulla tätä hintariskiä voidaan ymmärtää ja mitata sekä kehittää ratkaisuja sen hallintaan.

Markkinamarginaalia voidaan käyttää myös pohjana riskinhallinta- ja tulovakuutustuotteiden kehittämiseen. Tilakohtainen kirjanpito ei kelpaa hinta- ja tulovakuutusten pohjaksi, sillä se mittaa markkinoilta tulevien vaikutusten ja viljelijän omien toimien yhteisvaikutusta. Markkinamarginaali sen sijaan on puhtaasti markkinoilta tulevien riskien indikaattori, eikä tuottaja voi omilla valinnoillaan mitenkään vaikuttaa marginaalin kehitykseen. Markkinamarginaalit on rakennettu maidon- sekä naudalihantuotantoon ja sika- ja siipikarjatalouteen.