Siirry pääsisältöön

Vastuullisuus

Luken strategian mukaisesti luomme tutkimuksen avulla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Tuotamme tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja toimintamallejamme sekä seuraamme toimintamme laatua, vastuullisuutta ja eettisyyttä.

Luke toimii kaikessa tutkimuksessa, viranomaistehtävissä ja tilastoviranomaisena puolueettomasti, riippumattomasti, rehellisesti sekä vastuullisesti noudattaen korkeaa tieteellistä etiikkaa. Edistämme toiminnallamme kestävyyden eri ulottuvuuksien tasapainoista toteutumista ja vastuullisuutta yhteiskunnassa

Luke on tunnistanut itselleen olennaisimmat viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista edistämme tutkimustuloksillamme ja muulla toiminnallamme. Sitoudumme seuraamaan valituissa tavoitteissa etenemistä kuluvan strategiakauden loppuun vuoteen 2025 saakka.

Luke on tunnistanut itselleen olennaisimmat viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta: Ei nälkää, Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja, Vedenalainen elämä, Maanpäällinen elämä.

Vastuullisuuden periaatteet

Luken Hyvän toimintatavan periaatteet ovat kaiken vastuullisen toimintamme perusta ja linjaavat toimintamme eettiset toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti työskentelemme. Luken tutkimuksen vastuullisuus on varmistettu sitoutumalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) eettiseen ohjeistukseen.

Lukessa on aloittanut 1.1.2022 Eettinen asiantuntijaneuvosto, joka tukee Luken johtoa eettisissä kysymyksissä sekä Luonnontieteellinen eettinen toimikunta, joka tarkastelee luontoympäristöön sijoittuvan ja empiiristä aineistoa hyödyntävän tutkimuksen toteuttamista nojautuen mm. EU:n do no significant harm (DNSH) -periaatteeseen.

Luken tavoitteena on kansainvälisen, monimuotoisen ja osaamiseltaan monialaisen, tasa-arvoisen sekä yhdenvertaisen työyhteisön rakentaminen. Luken tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tukee tavoitteiden saavuttamista ja toteuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön velvoitteita.

Vastuullisuustavoitteet

Aihe Tavoite Toimenpiteemme
Tutkimusvastuu Vastuullinen ja eettinen tutkimus
 • Päätimme vuonna 2021 uuden Eettisen asiantuntijaneuvoston ja Luonnontieteellisen eettisen toimikunnan perustamisesta.
 • Edistämme vastuullista tiedettä Lukessa koulutuksen ja viestinnän avulla. Lisäksi päivitämme toimintatapaohjettamme sekä muuta ohjeistustamme.
 • Teemme vuoden 2022 aikana EU:n do no significant harm -periaatteille pohjautuvat linjaukset Luken pitkäaikaiseen koetoimintaan tutkimusmetsissä.
Tutkimuksemme avulla tuemme valitsemiemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista
 • Julkaisemme vuosittain 1) kahdeksan tutkimusta yhteensovittavaa synteesiraporttia ja 2) kahdeksan päättäville elimille osoitettua politiikkasuositusta.
 • Vuosittaiset tutkimusjulkaisumme tukevat kaikkia viittä valitsemaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Mittaamme edistymistä seuraamalla tutkimusjulkaisuiden määrää per tavoite.
Ympäristövastuu Luken oma ympäristöohjelma
 • Otamme käyttöön vuonna 2022 Luken tutkimusympäristöjä koskevan ympäristöohjelman.
 • Kehitämme Luken kokonaishiilijalanjäljen laskentaa, analysoimme hiilijalanjälkeemme vaikuttavat osatekijät sekä asetamme toiminnallisia tavoitteita omien tutkimusinfrojemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Sosiaalinen vastuu Työhyvinvointi
 • Vuonna 2021 käynnistimme työhyvinvointiohjelman.
 • Pidämme henkilöstötutkimuksen työtyytyväisyys- ja esihenkilöindeksit hyvällä tasolla.
Houkutteleva työpaikka
 • Pysymme yhtenä luonnonvara-alan suosituimmista työpaikoista.
Taloudellinen vastuu Talouden ohjaus on vastuullista ja ennakoivaa
 • Varmistamme eri toimenpitein, että Luken talous pysyy tasapainoisena ja vastaamme asiakasodotuksiin (mittari: NPS > 50).
Alueellista hyvinvointia tukeva Luke
 • Luke tuottaa alueellista hyvinvointia osallistumalla aluehankkeisiin (mittari: aluehankkeiden volyymi, €).