Siirry pääsisältöön

Strategia, toimintatavat ja tasa-arvo

Luken strategia

Visio

Hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista

Missio

Tuotamme tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme – vastaamme haasteisiin lähellä ja globaalisti

  Strategiset tavoitteet ja painopisteet

  Ilmastoviisas hiilenkierto

  • Maaperän hiilensidonta ja päästöjen vähentäminen
  • Hiilineutraali alkutuotanto ja arvoverkostot
  • Ohjauskeinot ja kannustinjärjestelmät ilmastonmuutoksen torjunnassa

  Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous

  • Monimuotoisuuden turvaaminen biotaloudessa
  • Hyvinvointia luonnosta
  • Uudistuva ruokajärjestelmä ja metsätalous

  Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

  • Tehokkaat ja räätälöidyt alkutuotantojärjestelmät
  • Muuttuva tuotanto ja kulutus
  • Uusista ja alihyödynnetyistä raaka-aineista lisäarvoa

  Biokiertotalous

  • Suljetut ja optimoidut ravinnekierrot
  • Resurssitehokkaat tuotantojärjestelmät
  • Lisäarvoa sivuvirroista

  Strategiset vahvuudet

  • Osaava henkilöstö ja kannustava organisaatio
  • Tietovarannoista ratkaisuja
  • Yhteistyö tieteiden ja toimialojen välillä
  • Modernit tutkimusympäristöt

  Toimintatavat ja arvot

  Luken työskentelyä ja toimintaa ohjaavat strategian lisäksi toimintapaohje Hyvän toimintatavan periaatteet ja Luken arvot. Toimintatapaohjeemme linjaa ne eettiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan kaikki lukelaiset työskentelevät. Toimintatapaohje on siis peruskivi kaikelle Luken toiminnalle, ja se kertoo, miten työskentelemme, kohtelemme henkilöstöämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme. 

  Hyvän toimintatavan periaatteet auttavat meitä jokapäiväisessä työssä tunnistamaan oikeat tavat toimia ja ehkäisemään haitalliset toimintamallit. Toimintatapaohje koskee meitä kaikkia, ja edellytämme toimintatapaohjeen noudattamista paitsi itseltämme, myös kumppaneiltamme.

  Luken arvot

  • Riippumattomasti ja vaikuttavasti: Kaikki, mitä teemme, pohjautuu tutkittuun tietoon ja työllämme on vaikutusta maailmaan. Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. 
  • Luottaen ja avoimesti: Olemme luottamuksen arvoisia ja arvostamme toistemme työtä. 
  • Yhteistyössä ja arvostaen: Toimimme hyvässä yhteistyössä keskenämme ja sidosryhmiemme kanssa.
  • Rohkeasti ja innostuneesti: Innostamme toisiamme ja kannustamme rohkeaan keskusteluun ja päätöksiin.
  • Kestävästi ja vastuullisesti: Toimintaamme ohjaavat kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteet. 

  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  Luken tavoitteena on kansainvälisen, monimuotoisen ja osaamiseltaan monialaisen, tasa-arvoisen sekä yhdenvertaisen työyhteisön rakentaminen. Luken tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tukee tavoitteiden saavuttamista ja toteuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön velvoitteita.

  Luke ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon kaikissa suunnitelmissaan ja päätöksissään sekä niiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia lukelaisia, ja jokaisella lukelaisella on velvollisuus edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa työympäristössään.

  Luken tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma täyttää EU:n tasa-arvosuunnitelman (GEP) kriteerit.