Siirry pääsisältöön

Strategia ja vastuullisuus Lukessa

Olemme tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, ja teemme työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tuotamme tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme lähellä ja globaalisti. Vahvuutemme ovat luonnonvarojen kestävän tuotannon ja hyödyntämisen osaaminen sekä syvä raaka-aineiden tuntemus. 

Meillä työskentelee noin 1300 ihmistä, joista puolet on tutkijoita. Toimimme 22 toimipaikalla koko Suomen alueella. 

Luken strategia

Vastaamme strategiallamme luonnonvara-alan keskeisimpiin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen sekä kestävän ja kannattavan alkutuotannon kehittäminen vaativat entistä vaikuttavampia ratkaisuja. 

Toimintamme nivoutuu keskeisesti useisiin kestävän kehityksen haasteisiin ja tavoitteisiin. Olemme strategiassamme huomioineet kattavasti toimintaympäristömme muutostekijöitä, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen sekä luonnonvarojen kestävyyttä uhkaavan käytön ja siitä nousevan tarpeen edistää kiertotalouden mukaisia toimintamalleja. 

Kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa sekä tutkimukseen perustuva politiikkatuki vahvistavat työmme vaikuttavuutta. 

Muuttuva työelämä ja digitalisaatio tukevat meillä käytössä olevaa monipaikkaista työnteon mallia. Digitaalisten ratkaisujen myötä palvelumme ja tutkimustyömme tulokset saadaan jakeluun entistä kattavammin. 

Luken strategiset tavoitteet ja painopisteet jakautuvat neljän tutkimusohjelman alle. Lisäksi Lukessa on Viranomais- ja asiantuntijapalvelut sekä Tilasto-ohjelmat. 

Vastuullisuus Lukessa

Strategiamme mukaisesti luomme tutkimuksen avulla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Tuotamme tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja toimintamallejamme sekä seuraamme toimintamme laatua, vastuullisuutta ja eettisyyttä. 

Toimimme kaikessa tutkimuksessa, viranomaistehtävissä ja tilastoviranomaisena puolueettomasti, riippumattomasti, rehellisesti sekä vastuullisesti noudattaen korkeaa tieteellistä etiikkaa. Edistämme toiminnallamme kestävyyden eri ulottuvuuksien tasapainoista toteutumista ja vastuullisuutta yhteiskunnassa. 

Vastuullisuustyöstämme vastaa pääjohtaja. Tukena hänellä on vastuullisuustyöryhmä, jonka projektipäällikkönä toimii viestintä- ja markkinointijohtaja ja tutkimuspuolen sisällöistä vastaavana Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -tutkimusohjelman johtaja. Vastuullisuusasioita käsitellään säännöllisesti johtoryhmässä. 

Hyvän toimintatavan periaatteet ovat kaiken vastuullisen toimintamme perusta ja linjaavat toimintamme eettiset toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti työskentelemme.  Tutkimuksen vastuullisuus on varmistettu sitoutumalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) eettiseen ohjeistukseen. 

Luken yhteistyöverkostot ja yhteiskuntasitoumukset

Vaikuttavuutta verkostoista 

Toimintamme on verkostoitunutta ja vaikuttavaa. Tuemme ennakoivasti päätöksentekoa, elinkeinojen kilpailukykyä sekä tasapainoista alueellista kehitystä. Olemme osaltamme vastuussa useiden yhteistyöverkostojen toiminnasta sekä mukana sitoutumattomien paneelien koordinaatiossa. 

Luken koordinoimat yhteistyöverkostot: 

  • Eläinten hyvinvointikeskus. Riippumaton kansallinen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. 

  • Luomuinstituutti. Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokajärjestelmässä. 

  • AgriHubi. Maatalouden osaamisverkosto, joka kokoaa toimijat yhteen maatalous ja puutarhayrittäjien tueksi. 

Suomessa on useita tieteellisiä ja riippumattomia asiantuntijaelimiä, jotka tukevat politiikkaprosessien suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa. Tuemme Kestävyyspaneelin ja Metsäbiotalouden tiedepaneelin koordinaatiota. Lisäksi asiantuntijoitamme on mukana muissa tiedepaneeleissa. 

Tulanet on valtion tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumi, joka toimii tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä. Luke on yksi Tulanetiin kuuluvista yhdestätoista tutkimuslaitoksesta. 

Sustainability Lab syventää ymmärrystä kestävyydestä 

Kestävyys on kriittisen tärkeä tavoite luonnonvarojen käytössä. Kestävyys on toisaalta myös moniulotteinen ja haastava käsite ja tutkimuskohde. Vuonna 2022 jatkoimme kestävyyskysymyksien ratkomista sisäisen Sustainability Lab -verkoston toiminnalla. Toimme Luken tutkijoita yhteen keskustelemaan ja oppimaan kestävyystutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä ja uusista tutkimusmenetelmistä sekä ideoimaan uusia tutkimushankkeita. Lisäksi tuotimme kaksi synteesiraporttia, jotka rakensivat kokonaiskuvaa biotalouden eri sektorien kestävyyskysymyksistä. Raportteja esiteltiin julkisissa webinaareissa, jotka toimivat samalla avauksina yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa 

Näkökulmia metsäalan kestävyyskeskusteluun: Systeeminen lähestymistapa 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ”Suomi, jonka haluamme 2050” julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi solmitaan toimenpidesitoumuksia. Ne tähtäävät muutaman vuoden sisällä toteutettaviin konkreettisiin toimiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita. 

Olemme mukana kahdessa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen liittyvässä toimenpidesitoumuksessa:  

  • Kestävästi raaka-ainetta biotalouden tarpeisiin -sitoumus