Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous

Ennakointi, sopeutuminen ja riskienhallinta ovat keinoja varautua luontoa ja yhteiskuntaa uhkaaviin mullistuksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuskatoon. Ohjelman haasteina ovat luonnon ekosysteemien, tuotantoympäristöjen ja yhteiskunnan välisten monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden kokonaisvaltainen hahmottaminen sekä toimintakyvyn säilyttäminen muuttuvissa olosuhteissa.

Tutkimusohjelma tarjoaa ratkaisuja:

 • Luonnon monimuotoisuuden ja monipuolisten ekosysteemipalvelujen turvaamiseen ja kestävään käyttöön tulevaisuuden biotaloudessa.
 • Kestävään yhteensovittamiseen luonnonvarojen käyttöön liittyvissä ristiriitatilanteissa.
 • Luontoa ja luonnonvarataloutta koskevien tuhojen ja riskien ennakointiin ja hallintaan, huoltovarmuuden säilymiseen sekä yhteiskunnan toimintakyvyn edistämiseen ja uudistumiseen muuttuvissa olosuhteissa.
 • Tarttua muutoksen avaamiin uusiin biotalouden mahdollisuuksiin.

Lue, mikä meille on tärkeää

Tutkimusohjelmassa selvitetään, miten uudet ratkaisut viisaasta luonnonvarojen käytöstä voidaan sovittaa kestävästi käytäntöön.
Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -ohjelman logo

Tutkimusalueet

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -ohjelma toimii kuudella tutkimusalueella, joista Politiikkaohjaus sekä Genetiikka ja jalostus ovat tutkimusohjelmille yhteisiä. Tutkimusalueiden sivuilta löytyvät ajankohtaiset näkökulmat, julkaisut sekä meneillään olevat projektit

Tutkimusohjelman neuvottelukunta

Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. 

 • Minna Aila, Neste Oyj
 • Mark Dickey-Collas, Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES
 • Minttu Jaakkola, Maj ja Tor Nesslingin säätiö
 • Anna-Liisa Laine, Zürichin yliopisto (vieraileva professori Helsingin yliopistossa)
 • Timo Lehesvirta, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Pim Martens, Maastrichtin yliopisto, Alankomaat
 • Juha S. Niemelä, Metsähallitus
 • Jaakko Pekki, Huoltovarmuuskeskus
 • Jari Varjo, Suomen riistakeskus

Ohjelmajohtaja

Tule töihin meille!

Ohjelmajohtaja Meri Kallasvuo ja tutkimuspäällikkö Markus Melin kertovat, millaisten aiheiden parissa tutkimusohjelmassa työskennellään.