Siirry pääsisältöön

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous

Elinympäristön muutokset, kuten ilmastonmuutos ja monimuotoisuuskato, vaikuttavat luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Toimintakyvyn säilyttäminen edellyttää ekosysteemien, tuotantojärjestelmien ja yhteiskunnan välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärrystä. On välttämätöntä varautua ja sopeutua muutoksiin sekä hillitä niitä. Ohjelman tavoitteena on yhteensovittaa näkemyksiä, ratkoa ristiriitoja ja edesauttaa sitoutumista yhteisiin, kestäviin tavoitteisiin.

Tutkimusohjelma tarjoaa ratkaisuja

 • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen ja kestävään käyttöön
 • yhteensovittamiseen luonnonvarojen käyttöön liittyvissä ristiriitatilanteissa
 • luonnonvaratalouden tuhojen ja riskien ennakointiin ja hallintaan sekä huoltovarmuuden säilymiseen
 • muutoksen avaamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen biotaloudessa.

Mikä meille on tärkeää

Tutkimusohjelmassa selvitetään, miten uudet ratkaisut viisaasta luonnonvarojen käytöstä voidaan sovittaa kestävästi käytäntöön.
Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -ohjelman logo

Tutkimusalueet

Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous -ohjelma toimii kuudella tutkimusalueella, joista Politiikkaohjaus sekä Genetiikka ja jalostus ovat kaikille tutkimusohjelmille yhteisiä. Tutkimusalueiden sivuilta löytyvät ajankohtaiset näkökulmat, tuoreimmat julkaisut sekä meneillään olevat projektit.

Tutkimusohjelman neuvottelukunta

Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. 

 • Minna Aila, Neste Oyj
 • Katja Bargum, Nesslingin säätiö
 • Mark Dickey-Collas, Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES
 • Anna-Liisa Laine, Zürichin yliopisto (vieraileva professori Helsingin yliopistossa)
 • Timo Lehesvirta, Metsä Group
 • Pim Martens, Maastrichtin yliopisto, Alankomaat
 • Juha S. Niemelä, Metsähallitus
 • Heini Tirri-Kokkonen, Huoltovarmuuskeskus
 • Jari Varjo, Suomen riistakeskus

Ohjelmajohtaja

Tule töihin meille!

Ohjelmajohtaja Meri Kallasvuo ja tutkimuspäällikkö Markus Melin kertovat, millaisten aiheiden parissa tutkimusohjelmassa työskennellään.