Siirry pääsisältöön

Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

Tutkimusohjelman haasteena on ratkaista, miten alkutuotannossa voitaisiin lisätä ruoan- ja raaka-aineiden tuotannon kannattavuutta, vastata markkinoiden kysyntään ja samaan aikaan huolehtia myös ilmasto- ja ympäristövaikutusten hillinnästä.

Tutkimusohjelma tarjoaa ratkaisuja:

 • Alkutuotannon monipuoliseen kehittämiseen ja uudistumiseen kestävän murroksen mahdollistamiseksi.
 • Teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon alkutuotannossa ja sen arvoketjuissa tavoitteena kestävän täsmäbiotalouden läpimurto.
 • Alkutuotannon tason kestävään kasvattamiseen ilman tuotantopanosten lisäämisen tarvetta.

 

Mikä meille on tärkeää

Tutkimusohjelmassa selvitetään, miten Suomessa voitaisiin tuottaa ruokaa, puuta ja muita raaka-aineita luonnonvaroista aiempaa kannattavammin, kestävämmin ja hyväksyttävämmin.
Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto -ohjelman logo

Tutkimusalueet

Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto -ohjelma toimii viidellä tutkimusalueella, joista kaksi, Politiikkaohjaus sekä Genetiikka ja jalostus, ovat kaikki tutkimusohjelmat läpileikkaavia. Tutkimusalueiden sivuilta löytyvät ajankohtaiset aiheet, julkaisut sekä meneillään olevat projektit.

Neuvottelukunta

Tutkimusohjelmien neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. 

 • Juuso Joona, Tyynelän tila
 • Tuomo Kauranne, Arbonaut Oy Ltd
 • Sami Kurki, Ruralia-instituutti
 • Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 • Tommi Mäkinen, Finnforel Oy
 • Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry
 • Annika Nordin, Stora Enso​ Oyj
 • Sari Peltonen, ProAgria​
 • Mai Suominen, WWF​ (World Wide Fund for Nature)

Ohjelmajohtaja

Tule töihin meille!

Lukessa pyritään löytämään ratkaisuja isoihin globaaleihin muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Videolla tutkijamme kertovat työstään.