Siirry pääsisältöön

Metsästystilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Metsästystutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka moni metsästi  ja paljonko metsästäjät saivat pienriistasaalista Suomessa edellisen kalenterivuoden aikana. Tämän avulla laaditaan tilasto, jossa esitetään riistasaalis lajeittain, metsästäjien määrä ja metsästyspäivien määrä. 

Metsästystilaston  kotisivu

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Kohdejoukko

Kysely lähetetään helmikuussa yhteensä noin 7 500 metsästäjälle. Otos poimitaan Suomen Riistakeskuksen ylläpitämästä metsästäjärekisteristä. Otokseen poimitaan metsästäjiä kultakin riistakeskuksen aluetoimiston alueelta.

Tulokset

Metsästystutkimuksen tulokset julkaistaan stat.luke.fi -verkkopalvelussa.

Useus

Metsästystutkimuksen tiedot kysytään kerran vuodessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa