Siirry pääsisältöön

Tavoitteena ruokahävikin puolittaminen - Datasta toimeen!

Suomessa syntyy vuosittain asukasta kohden 65 kg ruokahävikkiä ja elintarvikejätettä 116 kg koko elintarvikeketjusta, suurin osa kotitalouksissa. Lukessa on kehitetty ruokahävikin ja elintarvikejätteen mittausmenetelmiä ja kerätty tietoja elintarvikeketjun eri vaiheissa syntyvän ruokahävikin ja elintarvikejätteen määristä.  Kerätty ja käsitelty tieto mahdollistaa vaikuttavimpien hävikin vähentämiskeinojen käyttöönoton.

 

 

Tieto elintarvikejätteen määrästä Suomessa mahdollistaa EU-seurannan

Suomi on sitoutunut yhdessä muiden EU-maiden kanssa YK:n elintarvikejätteen puolittamistavoitteeseen elintarvikeketjun loppupäässä vuoteen 2030 mennessä. Euroopan komissio antoi vuonna 2019 päätöksen EU-jäsenmaille elintarvikejätteen mittaamiseksi ja raportoimiseksi, jotta jäsenmaat voivat todentaa mahdollisen vähenemän. Luke kerää ja raportoi tiedon Suomen osalta. 

”Luken vuodelta 2020 keräämän ja Eurostatille raportoiman tiedon pohjalta voidaan jatkossa seurata, miten elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrät kehittyvät Suomen koko elintarvikeketjussa ja saavutetaanko asetetut tavoitteet”, kertoo tutkija Inkeri Riipi
 

  

Tiekartta viitoittaa reittiä kohti vähempää hävikkiä

Luken ruokahävikkitutkimuksen tuottama tieto tukee koko elintarvikeketjun toimijoiden työtä hävikin vähentämisessä. Vuonna 2021 julkaistussa kansallisessa ruokahävikkitiekartassa Luke on määritellyt yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa keskeiset ruokahävikin vähentämisen suuntaviivat. Tiekartan sivuilla jaetaan aktiivisesti tietoa hävikin vähentämistoimista elintarvikeketjun eri vaiheissa. 

Osana tiekarttaa Luke on muun muassa kehittänyt Paulig Oy:n kanssa kuluttajille suunnatun kansainvälisestikin ainutlaatuisen ruokahävikkilaskurin, joka vertaa kotitalouden ruokahävikkiä valtakunnalliseen keskiarvoon, laskee hävikin rahallisen arvon ja hiilijalanjäljen sekä antaa vinkkejä hävikin vähentämiseksi. Lukeloki on puolestaan ravitsemuspalveluyrityksille suunnattu online-sovellus, joka tuottaa ajantasaista tietoa ruokahävikin määrästä ja auttaa kohdentamaan vähentämistoimet oikein.

Tiedosta tukea elintarvikeketjun toimijoille

Luken tuore opas elintarvikejätteen kirjanpidosta auttaa alan toimijoita täyttämään lain asettamat kirjausvelvoitteet esimerkiksi jätteen kokonaismäärästä ja pääasiallisista jätelajeista.

Tällä hetkellä Lukessa arvioidaan eri hävikin vähennyskeinojen vaikuttavuutta. Työ mahdollistaa vaikuttavimpien keinojen tunnistamisen ja käyttöönottoa tulevaisuudessa.

Tiesitkö tämän ruokahävikistä?

Rahallisena menetyksenä kotitalouksissa syntyvän ruokahävikin arvo vastaa Suomessa noin 590 miljoonaa euroa vuositasolla, 106 € jokaista asukasta kohden. Syksyn 2022 kuluttajahinnoilla kotitalouksien ruokahävikkikilon hinnaksi on arvioitu noin 4-5 €.

Kotitalouksien vuotuinen ruokahävikki vastaa hiilijalanjäljeltään yhteensä 139 000 henkilöauton keskimääräistä vuosittaisesta käytöstä syntyvää hiilijalanjälkeä.