Siirry pääsisältöön

13.2 Ilmastonmuutoksen torjunta: Maa- ja metsätalouden tukijärjestelmiä on kehittävä rohkeasti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että maa- ja metsätalouden tukijärjestelmät edistävät vaikuttavia ilmastotoimia. Tutkimustemme mukaan nykyisten ja suunniteltujen maa- ja metsätalouden tukijärjestelmien vaikutukset ovat osin ristiriitaisia: osa tuista edistää ja osa heikentää ilmastotavoitteiden toteutumista. 

Metsätaloudessa tehokas ohjaus ilmasto- ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää muutoksia nykyiseen tukijärjestelmään, joka edistää pääasiassa puuntuotantoa. Metsien hiilinieluja voidaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kasvattaa eniten vähentämällä hakkuita. Seuraavaksi eniten nieluihin ja päästöihin voidaan nykytiedon perusteella vaikuttaa suometsien hoidon käytännöillä, erityisesti nostamalla pohjaveden pintaa ojitetuissa turvemaametsissä. 

Metsätalouden tukijärjestelmää olisi mahdollista kehittää huomattavasti monipuolisemmaksi ottamalla käyttöön laaja joukko uudentyyppisiä tulosperusteisia tukia ja kannustinpalkkioita markkinattomien ilmasto- ja muiden ympäristöhyötyjen tuottamiseksi. 

Jos maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen 29 prosentin vähennystavoite halutaan saavuttaa vuoteen 2035 mennessä, on lisättävä päästövähennyskannustimia merkittävästi erityisesti turvemailla ja osin myös kivennäismailla. Viljelijöiden täytyy ansaita välittömiä kustannuksia suurempia tuottoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja saada siten katetta tehdyille investoinneille. Niitä tarvitaan esimerkiksi veden pinnan nostamiseksi ja päästövähennysten aikaansaamiseksi turvemailla.