Siirry pääsisältöön

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsäsektorin suhdannekatsaus kertoo metsäsektorin lähitulevaisuuden näkymistä. Katsaus tuotetaan kerran vuodessa, lokakuussa, ja sen sisältämien ennusteiden päivitykset julkaistaan touko-kesäkuussa Metsäsektorin suhdannetiedotteessa.

Kuva: Frank media

Metsäsektorin suhdannekatsauksessa Luken asiantuntijat tarkastelevat kansainvälisen toimintaympäristön lyhyen aikavälin muutosten vaikutuksia Suomen metsäteollisuustuotteiden vientiin ja tuotantoon sekä tätä kautta puumarkkinoille ja metsätalouteen.

Katsauksessa esitetään taustoitetut ennusteet Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimäärille ja -hinnoille, metsäteollisuuden tuotannolle, raakapuun hakkuille ja hinnoille, metsäsektorin työvoiman kehitykselle sekä metsäteollisuuden ja yksityismetsätalouden kannattavuudelle.

Metsäsektorin suhdannekatsauksen keskeisimmästä sisällöstä tuotetaan englanninkielinen yhteenveto.

Ennakointitiedolla kotimaista ja kansainvälistä kysyntää

Metsäsektorin suhdannekatsauksen lyhyen aikavälin ennakointitietoa hyödyntävät muun muassa metsänomistajat, metsäteollisuusyritykset, metsäammattilaiset, oppilaitokset, pankit sekä kuntien ja kaupunkien metsien käytöstä vastaavat henkilöt. Ministeriöt, kuten maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö, käyttävät ennakointitietoa poliittisen päätöksenteon tukena.

Metsäsektorin suhdannekatsauksen asiantuntijat ovat myös vastuussa YK/UNECElle toimitettavasta vuosittaisesta Suomen metsäsektorin nykytilaa ja lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä käsittelevästä maaraportista.

Metsäsektorin suhdannekatsaus vahvistaa Luken strategista tutkimusta yhteiskunnan ja metsäsektorin vuorovaikutusten tutkimuksen osalta.