Siirry pääsisältöön

Puun energiakäytön tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Kyselyn tarkoituksena on selvittää lämpö- ja voimalaitosten käyttämien kiinteiden puupolttoaineiden käyttömäärät puupolttoainelajeittain ja maakunnittain. Metsähakkeesta selvitetään sen valmistukseen käytetyt raaka-aineet.

Puun käyttö -tilaston sivut

Kohdejoukko

Tiedot kysytään kerran vuodessa kiinteitä puupolttoaineita käyttäviltä lämpö- ja voimalaitoksilta.

Tulokset

Tuloksista julkistetaan luke.fi -verkkopalvelussa sekä ennakkotiedot että lopulliset tiedot tilastojen julkistamiskalenterissa esitettyinä ajankohtina.

Useus

Kysely tehdään vuosittain tammi-helmikuussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa