Siirry pääsisältöön

Kiertotalous ja kestävyys

Luke tarjoaa asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja kiertotalouteen ja biotalouteen. Ydinosaamiseemme kuuluu biomassan jätteen ja sivuvirtojen valorisaatio, jonka seurauksena saadaan arvokkaita tuotteita. Myös ravinnekierron optimoinnilla osana koko valorisaatioketjua on tärkeä rooli tutkimusagendallamme.

Kuva: Eetu Ahanen

Luken ratkaisut

Biomassan sivuvirtojen valorisaatio, muokkaaminen ja ravinteiden kierrätys

Luke tarjoaa laajan valikoiman palveluita ympäristöystävällisistä biomassan sivuvirtojen valorisaation jalostus-, erottelu- ja poimintateknologioista proteiinin talteenottoon ja prosessointiin arvokkaiksi ainesosiksi ja tuotteiksi.

Elintarvike- ja metsäteollisuusaloille tarjoamme kattavaa osaamista sivutuotteiden hyödyntämisessä. Myös ravinnekierron optimoinnilla ja ravinteiden talteenotolla osana koko valorisaatioketjua on tärkeä rooli.

Tarjoamme palveluita uusien holistisen talteenoton menetelmiin, optimointi- ja kehityspalveluita sekä uusien ruoan ja rehun ainesosien, uutteiden ja vastaavien tuotteiden prototyyppien suunnitteluun.

Ydinosaamistamme ovat mikrobiologinen prosessointi, anaerobinen hajotus ja biokaasuprosessit, entsymaattinen bioprosessointi, hidas kuivatislaus ja talteenotto sekä erottelu, erityisesti paineistetulla kuumalla vedellä tai liuotteella tapahtuva talteenotto.

Ravinteiden saatavuuden ja kierrätettyjen lannoitteiden ja biomassajäämien lannoitusvaikutusten arviointi

Luke tarjoaa palveluita ravinteiden saatavuuden ja erilaisten kierrätettyjen lannoitteiden, kuten biokaasutehtaiden ja vedenkäsittelylaitosten lopputuotteiden ja jäämien, lannoitusvaikutusten selvittämiseen.

Tarjoamme kasvinravitsemuksen laboratorioanalyysejä, astiakokeita ja kenttätason kokeita maatalouteen ja metsäteollisuuteen. Arvioimme myös lannoitteiden kuljetuksen, varastoinnin ja viljelymaalle tai metsään levittämisen soveltuvuutta ja kannattavuutta. Asiantuntemuksemme piiriin kuuluvat myös tuhkan käyttö ja tuottaminen sekä sen kierrätys erityisesti metsäteollisuudessa.

Biomassan saatavuus biokiertotalouden käyttöön

Luken palvelut ja ratkaisut tarjoavat tietoa biomassan saatavuudesta ja biojalostamojen sijoittamisen kannattavuudesta tai muista biokiertotalouteen liittyvistä kysymyksistä. Suoritamme arviointeja alueellisesta biomassan saatavuudesta ja hinnasta sekä parhaista logistista ratkaisuista ja varastoinnista.

Tietoaineistomme ja asiantuntemuksemme kattavat laajan valikoiman biomassatyyppejä mukaan lukien metsäbiomassa, olki, säilörehu, muut kasvitähteet ja lanta.

Kestävyyden ja materiaalivirtojen arviointi

Luke tarjoaa yrityksille ja päättäjille tuotteiden ja järjestelmien ympäristövaikutusten ja kestävyyden arviointia. Hiilijalanjälkeä, vesijalanjälkeä ja muita jalanjälkiä, materiaalivirtoja ja tuottavuutta, ympäristön ongelmakohtia sekä muita kestävyyden elementtejä ja niiden sosiaalisia vaikutuksia arvioivat korkealaatuiset palvelumme auttavat parantamaan yrityksen toimintaa, toimitusketjua tai biomassan kokonaisvaltaista valorisaatiota.

Lisätietoja

Juha-Matti Katajajuuri
Ryhmäpäällikkö, Senior Customer Manager, erikoistutkija
+358295326219