Siirry pääsisältöön

Markkinamarginaali porsastuotantoon

Porsastuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa porsastuotto. Menoerät ovat: ohra, sian seosrehu, sähkö, muut muuttuvat kustannukset ja uudistus. Marginaali lasketaan yhtä porsimakertaa (pahnuetta) kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hinnan tai hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja hintaindeksit Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Markkinamarginaali porsastuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.