Siirry pääsisältöön

Taloudellinen vastuu

Luke on vastuullinen taloudellinen toimija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka tuottaa tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkailleen ja yhteiskunnalle - lähellä ja globaalisti. Luken taloudellista toimintaa ohjaa talousarviolaki ja -asetus sekä niihin perustuvat määräykset ja ohjeet. 

Luken kokonaisrahoitus vuonna 2022 oli 147 miljoonaa euroa. Budjettirahoituksen leikkaukset edellyttävät Luken talouden tasapainottamista vuosina 2023 ja 2024. Tärkeimmät keinot talouden sopeuttamiseksi ovat vahva ulkopuolinen rahoitus sekä säästäminen menoissa. Vuoden 2022 suurimpia onnistumisia oli ulkopuolisen rahoituksen tuloutuksen 13 %:n kasvu. 

Tuemme kestävää kasvua alueellisesti

Tuemme omalla osaamisellamme alueita Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa ja bio- ja kiertotalousratkaisujen kehittämisessä. Aluerahoituksen avulla osaamistamme voidaan levittää elinkeinoelämän käyttöön, kehittää paikallisia ratkaisuja ja uudistaa alkutuotantoa. Tavoitteena on tukea kestävää kasvua alueilla sekä tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja. 

Toteutuksessamme olleiden aluehankkeiden rahoitus oli vuonna 2022 yhteensä n. 10,8 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä rahoituksen myöntäjiä olivat Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. Merkittävimpiä aluerahoituksen rahoituslähteitä ovat Euroopan maaseuturahasto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Aluekehittämistoimintaa hidastaa ohjelmakausien vaihtuminen, sillä vanhan ohjelmakauden hankkeita ajetaan alas, eikä uuden ohjelmakauden hankkeiden toteutus ole vielä ehtinyt alkaa.  

Aluehankkeiden volyymi: 

  • Vuonna 2021: 11,5 M€ * 
  • Vuonna 2022: 10,8 M€ 

* korjattu luku vuoden 2021 osalta 

Tuemme kestävää kasvua kansainvälisesti

Osallistumme vuosittain lukuisiin kansainvälisiin projekteihin sekä koordinaattorina että partnereina. EU-rahoituksen hankinnassa menestyttiin vuonna 2022 erittäin hyvin, mikä nosti kansainvälisen rahoituksen ja koordinoitujen projektien määrää. 

Vuonna 2022 Horisontti-hakemuksia jätettiin 70 kpl. Näistä hyväksyttiin rahoitettaviksi 19, joista neljä on Luken koordinoimia. Rahoitusta saatiin yhteensä noin 12 M€. Saatujen tulosten perusteella onnistumisprosentti on 31 %. Luken koordinoimia EU-projekteja oli vuoden 2022 lopussa käynnissä yhteensä 12 kpl. 

EU-rahoitus: 

  • Vuonna 2021: 6,5 M€ 
  • Vuonna 2022: 7,2 M€ 

Vastaamme asiakasodotuksiin

Strategiamme mukaisesti haluamme tuottaa tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme. 

Net promotor score eli NPS-luku kertoo Luken asiakkaiden suositteluhalukkuudesta tehtyjen toimeksiantojen pohjalta.  Asiakastyytyväisyys pysyi vuonna 2022 hyvänä (tavoiteluku: NPS > 50). 

NPS-luku:

  • Vuonna 2021: 75 
  • Vuonna 2022: 75