Siirry pääsisältöön

Solbölen tutkimusmetsä

Solbölen tutkimusmetsä sijaitsee valtaosaksi Raaseporin Bromarvissa. Solbölessä tutkitaan jalojen lehtipuiden kasvatusta ja niiden geneettistä monimuotoisuutta, ulkomaisia havupuita, sieni- ja marjasatoja sekä kuusen, koivun ja männyn siemensatoja. Siellä seurataan myös monijaksoisten metsien kasvua, juurikäävän torjuntaa ja kirjanpainajien aiheuttamia riskejä.

Solböle sijaitsee hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, jossa voi tutustua jaloja lehtipuita kasvaviin lehtoihin, rannikon kalliomänniköihin ja avokallioihin. Eteläisyys ja mereisyys heijastuvat alueen koko eliöstöön. Hyviä vierailukohteita ovat puulajipuisto ja lehtipuureitti, joista voi löytää ideoita muun muassa oman pihan viherrakentamiseen.

Photo: Erkki Oksanen

Puulajipuisto

Solbölessä voi tutustua monipuolisesti metsäntutkimukseen ja siihen liittyvään koetoimintaan. Alueella on tehty tutkimuksen maastokokeita jo vuodesta 1926 alkaen ja käynnissä on yhä hyvin pitkäaikaisia kokeita.

Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden tutkimista varten sinne on istutettu yli neljänkymmenen eri puulajin taimia, yhteensä 25 000 kappaletta. Joukossa on esimerkiksi 20 pihtalajia, joista japaninpihta, sahalininpihta ja ussurianpihta ovat menestyneet hyvin. Samoin lähes kaikki lehtikuusilajit ovat menestyneet. Männyista makedonianmänty ja kontortamänty kasvavat hyvin.

Solbölessa kasvaa havupuita metsikköinä ja yksittäisinä puina tai ryhminä. Pääosa metsikkökohteista on nähtävissä puulajipuistossa, jossa puiden nimet on merkitty opaskyltein.

Lehtipuureitti

Lehtipuureitillä kävijä voi tutustua kohteisiin, jotka esittelevät erityisesti jaloja lehtipuita, niiden kasvatusta ja menestymistä Suomessa. Reitti kulkee lähellä meren rantaa useiden puulajimetsiköiden, rehevien lehtojen ja riistanhoitokohteiden kautta.

Jaloista lehtipuista Solbölessä kasvaa metsikköinä tammi, metsälehmus, saarni, vuorijalava, kynäjalava ja ulkomaisista lehtipuista pyökki, isolehtilehmus, punasaarni, tuoksupoppeli ja laakeripoppeli.

Opastetut kierrokset tutkimusmetsässä

Ammatilliset ryhmät voivat saada opastetun kierroksen sopimalla asiasta etukäteen Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kierroksen voi tehdä joillakin merkityistä reiteistä tai suunnitella ryhmän toiveiden mukaan metsäntutkimukseen liittyvän teeman ympärille.

Näin löydät Solbölen tutkimusalueeseen

Luonnonvarakeskuksella on koetoimintaa useissa tutkimusmetsissä eri puolilla Suomea. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja avautuvan kartan vasemmasta palstasta Solbölen tutkimusalue, näin löydät metsän sijainnin Bromarvissa ja sinne johtavat maantiet:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zazZF8xqk6hc.kkGH8lEGW4jc

Kaija Puputti
Ryhmäpäällikkö, tutkimusinsinööri
+358295322840