Siirry pääsisältöön

Käyttöehdot - Tilastot

Taggar:

Luonnonvarakeskus on Luke.fi-verkkopalvelussa ja tilastotietokannassa julkaistujen tilastoaineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei niiden yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Luken verkkopalvelun ja tilastotietokannan aineistoja koskee Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa, joka on JHS 189 -suosituksen mukainen käyttölupa julkishallinnon avoimia tietoaineistoja varten. Lupa antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa aineistoja edelleen joko alkuperäisessä tai muutetussa muodossa. Aineistoja voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Avoimeen aineistoon tulee liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.
Esimerkki: Teollisuuspuun kauppa: Kantohinnat vuosittain, Luonnonvarakeskus. Aineisto on ladattu Luonnonvarakeskuksen rajapintapalvelusta 23.3.2020 lisenssillä CC BY 4.0.

Aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde ja aineistoversion ajankohta (kursiivilla olevat tarvittaessa).
Esimerkki: Luonnonvarakeskus, [tilaston/tuotteen nimi/palvelun nimi], [viitattu päivämäärä]

Vastaanottamalla, lataamalla tai muuten saattamalla aineistoja käyttöönsä käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Toimeksiantoina ja maksullisina palveluina tuotettavien tietojen käyttöehdot ovat sopimuskohtaisia. Muiden tuottajien tiedot ovat heidän käyttöehtojensa alaisia. Tilastotietokannassa tiedontuottaja on nähtävissä tilastotaulukon Tietoja taulukosta -valikosta. Tästä enemmän tilastotietokannan käyttöohjeissa.