Siirry pääsisältöön

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa

Tiedonkeruun tarkoitus

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa puuhuoltoketjussa toimivien työhyvinvoinnista, verrata sitä muihin toimialoihin ja selvittää työhyvinvoinnin kehittämiskohteet alalla. Kerätyt tiedot koostetaan ammattiryhmittäin. Tietojen perusteella tehdään ehdotus siitä, miten alan työhyvinvoinnista voidaan jatkossa kerätä tietoa.

Hankkeen kotisivu

Näin käsittelemme henkilötietoja

Kohdejoukko

Kyselyn kohderyhmänä ovat puuhuoltoketjussa toimivat yrittäjät ja palkansaajat eli metsurit, metsätyöntekijät, metsätalouteen liittyvien työkoneiden kuljettajat, puutavaran metsäkuljettajat, puutuotteiden kaukokuljettajat sekä metsätalouden toimihenkilöt esimerkiksi puukaupassa, neuvonnassa, suunnittelussa ja esimiestehtävissä. Kyselyn kohteena ovat ammattilaiset metsästä tehtaan portille saakka. Kysely ei koske metsäyritysten tuotantolaitoksissa tai tehtaissa työskenteleviä henkilöitä eikä omassa metsässään työskenteleviä metsänomistajia. Tiedot kysytään otostutkimuksena. Otosjoukossa on noin 4000 vastaajaa.

Tulokset

Ensimmäiset tulokset valmistuvat keväällä 2020 ja ne julkistetaan stat.luke.fi -verkkopalvelussa.

Useus

Tilastotutkimus tehdään ensimmäistä kertaa syys-joulukuussa 2019.