Siirry pääsisältöön

Viisas maankäyttö

Maankäyttösektori sitoo hiiltä metsissä ja pelloilla, mutta se on myös päästölähde, erityisesti ojitetuilla turvemailla. Tutkimuksemme tuottaa maa- ja metsätalouteen optimaalisia ilmasto- ja vesistöviisaita ratkaisuja. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on varmistettava, kun uusia menetelmiä, kuten kosteikkoviljely, kerääjäkasvit ja pohjaveden pinnan säätely, otetaan käyttöön.

Viisas maankäyttö -tutkimusalueen tavoitteet

  • Maankäytön suunnittelusta vesistö- ja ilmastoviisasta. Kehitetään työkaluja ja -ohjelmistoja, jotka huomioivat vesistö- ja ilmastopäästöt maankäytön kannalta optimaalisesti sekä mahdollistavat politiikkavaihtoehtojen pitkäaikaisvaikutusten tarkastelun.
  • Maankäytön ilmasto- ja vesistökuormitus saadaan hallintaan. Tutkitaan, millaisilla menetelmillä maa- ja metsätalouden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.
  • Metsänhoidossa ja maataloudessa toteutetaan ilmastotoimia, joilla päästövähennyksiä saadaan aikaan kustannustehokkaasti. Optimoidaan kestävyyden eri osa-alueet ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävissä toimissa.

Tutkimuspäällikkö