Siirry pääsisältöön

Vesistöviisas-webinaarit

Ilmastonmuutos aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia säävaihteluita. Runsaat sateet ja lämpötilan nousu lisäävät ravinteiden ja kiintoaineen valuntaa maaperässä. Tämä lisää merkittävästi vesiensuojelun haastetta.

Tervetuloa Vesistöviisas-webinaareihin toukokuussa. Kaksiosaisessa webinaarisarjassa Luken tutkijat sekä hallinnon ja yritysten edustajat keskustelevat, miten maankäytön ilmasto- ja vesistövaikutukset ja niiden vähentäminen kytkeytyvät toisiinsa. Miten ravinne- ja hiilivuotoja voidaan tyrehdyttää?

Maa- ja metsätalouden vesistöviisaus 4.5. klo 14–15.30

Vesien tila kertoo maankäytön kestävyydestä. Pelloilta ja metsistä vuotaa edelleen liikaa ravinteita, hiiltä ja kiintoainetta vesistöihin. Miten maankäytön ilmasto- ja vesistövaikutukset ja niiden vähentäminen kytkeytyvät toisiinsa? Ovatko vesiensuojelun keinot ja resurssit riittämättömiä vai eikö niitä sovelleta tarpeeksi tehokkaasti?
Vesipisaroita hämähäkin verkossa

Keskustelemassa

Helena Soinne, erikoistutkija, Luke
Voidaanko maatalouden vesistökuormitus tyrehdyttää?  

Mika Nieminen, johtava tutkija, Luke
Miten metsätalouden vesiensuojelutoimet purevat käytännössä? 

Aura Salmivaara, tutkija, Luke
Mallinnuksen mahdollisuudet käytännön metsätalouden vesiensuojelussa

Hannu Marttila, apulaisprofessori, Oulun yliopisto
Kommenttipuheenvuoro

Puheenjohtaja Anne Ojala, erikoistutkija, Luke

Kepit ja porkkanat vesistöviisaaseen maankäyttöön 11.5. klo 14–15.30

Vesistöviisautta sekä maa- että metsätaloudessa voidaan edistää poliittisin ohjauskeinoin ja kannustimin. Miten näitä keinoja tulisi kehittää? Miten voitaisiin edistää kansainvälistä vesistöviisautta?
Vesipisaroita lehdellä

Keskustelemassa

Janne Helin, erikoistutkija, Luke
Miten maatalouden vesistökuormituksen hallinnan kannustimia ja ohjauskeinoja tulisi kehittää? 

Matti Hyyrynen, tutkija, Luke
Ovatko metsätalouden kannustejärjestelmä METKAn keinot hyviä ja riittäviä vai haitallisia vesistöjen tilan kannalta? 

Kirsi Usva, tutkija, Luke
Elintarviketuotannon vaikutus vesiniukkuuteen haastaa tuottajat, kuluttajat ja tutkijat

Helena Valve, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus (Syke)
Kommenttipuheenvuoro 

Puheenjohtaja Päivi Merilä, tutkimuspäällikkö, Luke