Siirry pääsisältöön

Paltamon tutkimusinfrastruktuuri

Paltamon tutkimusinfrastruktuurista tekevät ainutlaatuisen luontoa simuloivat monipuoliset virtavesitutkimuslaitteistot ja tuotantomittakaavan kalanviljelytutkimusyksikkö yhdistettynä moderneihin tarkkailu- ja seurantalaitteisiin. Paltamo tarjoaa etenkin talvella ainutlaatuiset olosuhteet vesiekologiseen, ympäristölliseen tai vesienhoitoon liittyvään tutkimukseen laboratoriossa ja puoliluonnollisilla koealueilla. 

Paltamo ylläpitää tutkimuksia varten eri-ikäisiä ja eri kalalajeja käsittävää tutkimuskalastoa. Kiinteistöllä sijaitsevat kasvatushalli ja hautomo, ulkoallasalue, toimistorakennus ja tekniset tukitilat, asuinhuoneistot sekä omat kalanviljelyvesien ja asumisjätevesien puhdistusyksiköt. Kalojen luonnontilaan sopeutumisen  tutkimusympäristönä on virtavesiympäristö, jossa voi toteuttaa biodiversideetti- ja istutustutkimuksia.

Tutkimusaltaita käytössä erityyppisiä altaita 245 kpl, joista kasvatushallissa 76 kpl, ulkoallasalueella 106 kpl, hautomokapasiteettia 60 allasta. Altaiden vesi otetaan läheisestä Kivesjärvestä. Tutkimuskäytössä kaksi luonnonravintolammikkoa. Sisätilojen poikashallissa on luonnonvalorytmiä mukaileva keinovalaistus, jonka voimakkuus voidaan säätää tarpeen mukaan siten, että normaali ylläpitovalaistus on himmeähkö ja tarvittaessa voidaan kytkeä päälle kirkkaammat työvalot.

Oulujärveen laskevan Varisjoen varrella sijaitseva Paltamon toimipaikka on kokeelliseen kalantutkimukseen keskittyvä yksikkö, jossa tehdään merkittävää tutkimusta Suomen uhanalaisten kalakantojen säilyttämisen ja monimuotoisuuden eteen. 

Vesiviljelylaitos

 • 144 sisävesiallasta (0,4 - 15 m2) 
 • kasvatusaltaat (50 - 75 m2)
 • virtasuvantoaltaat (50 - 75 m2)
 • ulkovesialtaat 400 m2
 • virtavesiuomat (30 x 1,5 m)
 • virtavesilaatikot (0,4 m²)
 • Koppelolampi 7 ha (voidaan tyhjentää)
 • Laitteisto: pit-telemetrialaitteet, video array
 •  Voimassaolevan ympäristölupapäätöksen mukaan laitos saa käyttää vettä kuukausikeskiarvona laskettuna välillä 0,63–0,75 m3/s.  
 • Ruokaviraston kalatautiseurannan mukaan P1-luokan laitos.

Tutkimusalueet

 • Virtavesikalojen elinympäristöt, kunostukset ja vaellusyhteydet
 • Muuttuvan ilmaston haasteet
 • Uudet menetelmät laitoskantojen villiyttämiseksi ja luonnossa menestyvien istukkaiden tuottamiseksi
 • Kasvatettavien kalojen hyvinvointi
 • Kalastuksen valintavaikutukset
 • Kalavarojen kestävä käyttö (Oulujoen ja Oulankajoen vesistöt)