Siirry pääsisältöön

YK:n kestävän kehityksen tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

Tavoitteenamme on edistää kestävää ruuantuotantoa ja parantaa suomalaisen alkutuotannon edellytyksiä. Suomalaisen ruuantuotannon jatkuvuus, omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat haasteita, joiden ratkaisemisessa meillä on iso rooli. Kehitämme aktiivisesti uusia innovatiivisia ratkaisuja maatalouteen ja ruuantuotantoon sekä seuraamme markkinoiden toimintaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Teemme lakisääteistä geenivaratyötä sekä geenivaroihin liittyvää tutkimusta. Lakisääteinen geenivaratyö ylläpitää alkutuotannossa hyödynnettävien eliölajien geneettistä monimuotoisuutta ja edistää niiden kestävää käyttöä muun muassa tutkimukseen, jalostukseen ja opetukseen. Alkutuotannon geenivarojen suojelu perustuu maa-, metsä- ja kalatalouden kansalliselle geenivaraohjelmalle (MMM 2018/11a), jonka toimeenpanoa koordinoimme. Meillä säilytetään myös uhanalaisia kalalajeja ja kalakantoja sekä tuotetaan niiden mätiä ja poikasia jatkoviljelyyn ja kantojen elvyttämistä varten. 

Järjestimme huhtikuussa 2022 webinaarin, jossa luotiin katsaus Ukrainan sodan akuutteihin vaikutuksiin ruokamarkkinoilla ja metsäsektorilla sekä arvioitiin mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia vihreän siirtymän toteutumiseen. Lisäksi tuotimme aihetta käsitteleviä blogeja ja uutisia. Keskeisiä viestejä olivat muun muassa ravinteiden kierrättäminen keinona vähentää riippuvuutta öljystä ja tuontiravinteista sekä mahdollisuudet edistää samaan aikaan omavaraisuutta ja ilmastotavoitteita. 

Esimerkkeinä toiminnastamme tavoitteen edistämiseksi kerromme, miten lannoitepulaan ja kustannusten nousuun voidaan vastata lisäten samalla ruokaturvaa sekä esittelemme keinoja, joilla puhdaskauran tuotannon ja viennin edellytyksiä Suomessa voidaan parantaa. Luonnonvaraisten lajien geneettisen monimuotoisuuden suojelusta esimerkkinä on tarjoamamme tuki taimenen ja siian tietoperusteiselle kannanhoitotyölle. 

Politiikkasuosituksia 1 kpl vuonna 2022

Artikkeleita yhteensä 107 kpl vuonna 2022 

Artikkeleista avoimesti saatavilla 22 %