Siirry pääsisältöön

Maaperän monimuotoisuus

Maaperän eliöstö muodostaa yli neljänneksen koko maailman monimuotoisuudesta. Tutkimme hyvin laajasti maaperän monimuotoisuutta metsissä, soilla, pelloilla ja kaupunkiympäristöissä käyttäen esimerkiksi molekyylibiologisia analyysitekniikoita.

Maaperän eliöstön monimuotoisuudella on tärkeä rooli metsien kasvussa ja maapallon ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se tarjoaa siemenille ravinteita itämiseen ja vakaat olosuhteet kasvulle, imee orgaanisen kasviaineksen itseensä sekä varastoi kuolleista kasveista vapautuvan hiilen. Maaperän eliöstö hajottaa eloperäistä ainesta ja kierrättää useita ravinteita - erityisesti typpeä (N), fosforia (P) ja rikkiä (S).

Maaperän sienten, bakteerien ja hajottajaeläinten monimuotoisuutta tutkitaan käyttäen molekyylibiologisia analyysiteknikoita. Selvitämme ensisijaisesti maaperän sienien ja bakteerien monimuotoisuutta mutta myös arkeonien esiintymistä ja niiden vaikutusta maaperän toimintaan.

Lisäksi tutkimme maaperässä elävien hajottajaeläinten monimuotoisuutta (mm. lierot, sukkulamadot ja mikroniveljalkaiset) sekä niiden vaikutusta ravinteiden kiertoon, maan fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin ja kasvinterveyteen.

Tarjoamme maan- ja maaperänkäyttöön liittyvän päätöksenteon tueksi tietoa maaperän roolista monimuotoisuuden ylläpitäjänä ja maankäytöntoimenpiteiden merkityksestä eri lajiryhmien monimuotoisuuteen.