Siirry pääsisältöön

Juuristolaboratorio

Juuristolaboratorio on ainutlaatuinen kokonaisuus Euroopassa. Laboratoriossa voidaan muun muassa kiihdyttää puiden ja ruohovartisten kasvien vuodenkiertoa. Joensuun juuristolaboratorio kuuluu eurooppalaiseen, kokeellisen ekosysteemitutkimuksen infrastruktuuriin AnaEE:hen. 

Kuva: Eetu Ahanen / Luke.

Juuristolaboratorio

Joensuun juuristolaboratorio on laaja kokokasvitutkimukseen kehitetty ainutlaatuinen tutkimusalusta ja laitteistokokonaisuus. Juuristolaboratoriossa voidaan säädellä ilman ja maan oloja toisistaan riippumatta sekä nopeuttaa tutkittavien kasvien vuosisykliä. Juuristolaboratoriossa on neljä pinta-alaltaan 10 neliömetrin ja korkeudeltaan yli neljän metrin kasvatushuonetta (ns. dasotronit), joissa jokaisessa on kuusi n. 150 litran kasvatusastiaa. Juuristolaboratoriossa voidaan tutkia puiden ja ruohovartisten kasvien vasteita vaihteleviin ja muuttuviin ympäristöoloihin (kuten märkyys, kuivuus, ilman ja maan lämpötila, routa, ravinteisuus, maalaji, maan happipitoisuus). Juuristolaboratoriossa ympäristöolosuhteiden vaikutuksia kasvien maanalaisiin ja maanpäällisiin osiin voidaan seurata jatkuvasti ja/tai tietyin väliajoin. Näin voidaan tutkia yksityiskohtaisesti juurten ja versojen reaktioiden dynamiikkaa, hiilensidontaa ja sen jakautumista kasvinosien välillä vasteena muuttuviin ympäristötekijöihin. 

Juuristolaboratorion dasotroneissa voidaan säädellä maan ja ilman lämpötilaa sekä kosteutta, valaistustehoa ja päivänpituutta ja tallentaa olosuhdetiedot. Juurten ja maanpäällisten kasvinosien kasvua ja fenologiaa tutkitaan miniritsotronimenetelmällä (esim. juurten elinaika-analyysejä), versojen pituus- ja paksuusmittauksilla, lehtien pinta-alamittauksella sekä kasvinosien biomassamäärityksillä. Fysiologiset mittaukset sisältävät kasvien kaasunvaihdon, klorofyllifluoresenssin, klorofylli-indeksin, rungon nestevirtauksen, kasvin vesipotentiaalin ja juuriston nestejohtavuuden mittaukset. Yksi erikoisuus on sähköimpedanssispektroskopia, jolla voidaan tutkia kasvien stressiä ja vaurioita. Juuriston rakennetta tutkitaan skannatuista juuristoista erikoisohjelmalla. Kaasujen pitoisuuksia maassa ja virtausta maasta ilmaan mitataan. Lisäksi yhteiskäytössä Itä-Suomen yliopiston kanssa on pakastuskaappeja kontrolloituihin jäätymistesteihin mm. kasvien kylmäkestävyyden ja vaurioiden määrittämiseksi.

Tutkimusalueet

  • Kasvien akklimatisaatio ja sopeutuminen vaihteleviin ja muuttuviin sää- ja ilmasto-olosuhteisiin.
  • Kasvien kasvuun, tuotantoon ja eloonjäämiseen vaikuttavat ympäristöolosuhteet.
  • Hiilenkierto ja biomassan jakautuminen.