Siirry pääsisältöön

Tutkimuksen ja toiminnan eettisyys

Käynnistimme vuonna 2022 Eettisen asiantuntijaneuvoston ja Luonnontieteellisen eettisen toimikunnan toiminnan. 

Eettisen asiantuntijaneuvoston tehtävänä on tukea Luken johtoa Lukesta tai sen ulkopuolelta nousevien yhteistyöaloitteiden arvioinnissa, valmistelussa ja päätöksenteossa, erityisesti yhteistyömuotojen, yhteistyökumppanien, rahoituslähteiden ja tutkimustulosten hyödyntämisen eettisten kysymysten osalta. Neuvosto muun muassa säännöllisesti arvioi Luken sisäisiä toimintatapoja, jotta vastuullisen tieteen ja Luken hyvän toimintatavan periaatteet toteutuvat.  

Luonnontieteellisen eettisen toimikunnan tehtävänä on tarkastella kokeellista tutkimusta ”pienimmän haitan periaatteen (DNSH)” näkökulmasta ja arvioida tutkimuksen eettisyyttä. Toimikunta laati alustavan toimintamallin ja ohjeistuksen koskien kenttäkoetoimintamme eettistä ennakkoarviointia. Ohjeistusta laadittiin erityisesti DNSH-periaatteiden näkökulmasta, ja sitä täydennettiin koskien eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Ohjeistuksen alustavaa testausta tehtiin loppuvuonna 2022. Tavoitteena on pilotoida ohjeistusta ja toimintamallia vuoden 2023 aikana Luken omassa kokeellisessa metsäntutkimuksessa. Vuoden 2022 aikana olimme aktiivisessa dialogissa kansallisen tutkimuseettisen neuvottelukunnann TENK:in kanssa. Olimme mukana selvittämässä tarvetta kansallisille luonnontieteellisen tutkimuksen eettisille periaatteille ja ennakkoarvioinnille.  Yhteistyömme TENK:in kanssa jatkuu vuonna 2023. 

Toteutimme vuonna 2022 Luken sisäisen podcastin hyvän toimintatavan periaatteista, eli Luken Code of Conductista.