Siirry pääsisältöön

Luonnonvaratutkimuksesta 10 ratkaisua kohti vihreää siirtymää ja huoltovarmuutta

Lähtökohta

Suomen kilpailukyky perustuu laadukkaaseen koulutusjärjestelmään, korkeatasoiseen tutkimukseen sekä uusiin innovaatioihin ja niistä syntyviin korkean lisäarvon tuotteisiin. Vahva kansantalous tarvitsee innovatiivista ja uutta elinkeinotoimintaa. Siksi TKI-rahoituksen varmistaminen ratkaisukeskeiseen soveltavaan tutkimukseen on tärkeää.

Alkutuotanto ja luonnonvarat ovat merkittäviä paitsi kansantalouden ja huoltovarmuuden kannalta myös ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa. Luonnonvarojen vastuullinen käyttö biopohjaisten innovaatioiden raaka-aineena on keskeisessä roolissa nopeuttamassa vihreää siirtymää. Luonnonvaratalouden kestävyyden hallinta edellyttää ennakointia, ja sen tulee pohjata tutkimustietoon tavoitteiden priorisoimiseksi ja yhteensovittamiseksi.

Vahva kotimainen elintarvikeketju takaa kansallisen huoltovarmuuden ja mahdollistaa myös elintarvikeviennin kasvattamisen. Maa- ja kalatalouden kestävyys- ja kannattavuushaasteisiin vastaaminen vaatii vahvaa tutkimuspanosta.

Luonnonvaratutkimus tuottaa ratkaisuja vihreän siirtymän, kannattavuuden kasvun ja omavaraisuuden saavuttamiseksi. Nostamme esiin 10 tavoitetta ja ratkaisuehdotusta liittyen metsäbiotalouteen, ruokajärjestelmään, energiasiirtymään ja ilmastonmuutokseen.