Siirry pääsisältöön

Kalajalosteiden tuotannon tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Kalajalosteiden tuotantokyselyssä kerätään tietoja jalostusyritysten toiminnasta ja tuotantomääristä. Tiedoista laaditaan tilasto, jossa esitetään jalosteissa käytetyt raaka-aineen määrät tuotemuodoittain ja raaka-ainemuodoittain sekä kotimaisesta kalasta että tuontikalasta sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrät.

Kyselyssä saatujen tietojen avulla tarkennetaan tietoja jalostusyritysten toiminnan luonteesta, työllisyydestä ja tuotannon arvosta.

Kalajalosteiden tuotantotilaston etusivulle

Näin käsittelemme henkilötietoja

Kohdejoukko

Tilaston perusjoukko muodostetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä poimituista kalatalousalan yrityksistä. Perusjoukkoon kuuluu kaikki päätoimiset kalanjalostus- ja kalatukkuyritykset sekä sellaiset muiden toimialojen yritykset, joiden voidaan olettaa taustatietojen perusteella myös jalostaneen kalaa.

Tulokset

Tulokset julkaistaan stat.luke.fi -verkkopalvelussa.

Useus

Tiedot kysytään joka toinen vuosi.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa