Siirry pääsisältöön

Koskenlaskua yksissä tuumin – Luken laskuri tukee vesivoiman murrosta

Vesivoimalla tuotetaan vajaa kuudennes Suomen sähköenergiasta, josta valtaosa kuudella vesistöalueella. Kääntöpuolena vesivoima muuttaa virtavesiä voimakkaasti. Rakennettuja vesistöalueita on yli 25 ja vapaana virtaavia vain kolme. Luontokato ja ilmastoratkaisut, muutokset oikeudellisissa tulkinnoissa sekä kansalaisten aktiivisuus ovat johtaneet murrokseen, jossa virtavesien tilaa parannetaan yksityisin ja julkisin voimavaroin. Pyrkimyksenä ovat vapaana virtaavat vedet siellä, missä se suinkin on mahdollista.

Vesivoimalaskuri auttaa optimoimaan, missä padonpurku kannattaa

Virtavesien kunnostus on pohjannut pitkälti ekologiseen tietoon ja näkemykseen. Vesivoiman tuottajille kunnostusten vaikutukset ovat erityisesti taloudellisia. Ekologisen tiedon rinnalle tarvitaankin yhteiskuntatieteellistä näkemystä. Toimme taloustieteen kannattavuuslaskelmat vesivoimalaskurin avulla mukaan vesivoiman yhteiskunnallisen optimoinnin tarkasteluun. Laskurin avulla voidaan tarkastella vesivoimalan laitteiston uusimisen ja erilaisten kalojen kulkuun liittyvien ratkaisujen vaikutuksia yritystoiminnan kannattavuuteen.  

Näkemys on rakennettava yhdessä toimijoiden kanssa

Laskuri on ensisijaisesti keskustelun apuväline. Sen avulla voidaan konkretisoida tuotannon tulevaisuudenkuvia yhdessä toimijoiden kanssa. Jos tuotanto osoittautuu taloudellisesti kannattavaksi vain seuraavaan suureen investointiin asti, kannattaa voimala siirtää eläkeputkeen, jossa tuotannon lopettaminen tehdään hallitusti. Yhteiskunnan tuki auttaa siirtymässä. 

Luke on toiminut tiiviissä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn toimijoiden kanssa. Laskurin avustamat keskustelut voimaloiden omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa ovat auttaneet käyttämään yhteiskunnan varoja tehokkaasti, toimijoita kuunnellen ja ymmärtäen. 

”Laskuri tuo keskusteluihin konkretiaa eri vaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista. Kaikki osapuolet ymmärtävät talouden kieltä, mutta vesivoimalalle se on koko toiminnan ydin. On kunnioittavaa katsoa tällaista murroshetkeä sen osapuolen näkökannalta, jota se voimakkaimmin koskee”, erikoistutkija Antti Iho toteaa. 

Lopputuloksena yhteistyössä ennallistettuja virtavesiä

Vesivoimalaskurin tukema keskustelu yhdistettynä yhteiskunnan tukeen on konkreettisesti auttanut avaamaan patoja, kuten Kuusinkijoen Myllykosken voimala ja Varkauden mittava ohitusuoma. Toiminnan päättymisestä hyötyy virtavesiluonto, kun vapautuva alue kunnostetaan. Laskurilla tehtävä työ jatkuu, ja meneillään on useita neuvotteluita ekologisilta vaikutuksiltaan merkittävien virtavesien ennallistamisesta.  

Luken monitieteinen virtavesiosaaminen, vahva tutkimusyhteistyö ja edistyminen kestävyyden eri osa-alueilla tarjoavat mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Niiden kautta voidaan vahvistaa yhteiskunnallista keskustelua, jossa yhdistyvät eri osapuolten näkemykset, vaikutusarviot ja erilaisten toimien yhteensovittaminen ajallisesti. 

Kuva: Erkki Oksanen