Siirry pääsisältöön

Geenivarat

Luke tekee lakisääteistä geenivaratyötä sekä geenivaroihin liittyvää tutkimusta. Lakisääteinen geenivaratyö ylläpitää alkutuotannossa hyödynnettävien eliölajien geneettistä monimuotoisuutta ja tuottaa tutkimuksen käyttöön sekä jatkojalostukseen arvokasta materiaalia.

Geenivaratyöllä suojellaan eliölajien geneettistä monimuotoisuutta

Luke tekee lakisääteistä geenivaratyötä sekä geenivaroihin liittyvää tutkimusta. Lakisääteinen geenivaratyö ylläpitää alkutuotannossa hyödynnettävien eliölajien geneettistä monimuotoisuutta ja tuottaa tutkimuksen käyttöön sekä jatkojalostukseen arvokasta materiaalia.
Maatiaisruis kuhilailla

Kasvigeenivarat

Maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivarojen pitkäaikaissäilytykseen valitaan perinnöllisesti ja alueellisesti monimuotoista kasviainesta, joka on hyvin sopeutunut pohjoisiin kasvuolosuhteisiimme.
Omenapuita puutarhassa

Eläingeenivarat

Suomen maa- ja metsätalouden kansallisen eläingeenivaraohjelman päätavoite on turvata meillä perinteisesti kasvatettujen kotieläinlajien perinnöllinen monimuotoisuus.
Jokirannassa laitumella kolme nautaa: lapinlehmä, länsisuomalainen ja itäsuomalainen, eli kyyttö.

Metsäpuiden geenivarat

Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa geenivarojen suojelun kokonaisuudesta. Metsäpuiden geenivarojen suojelun tarkoitus on säilyttää lajien ja paikallisten esiintymien perinnöllinen monimuotoisuus pitkälle tulevaisuuteen. Monimuotoisuuden avulla puulajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin kuten ilmastonmuutokseen.
Vanhaa monimuotoista metsää ja laho kaatunut kuusi