Siirry pääsisältöön

Biotalous lukuina

Suomessa biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia biologisia luonnonvaroja resurssiviisaasti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tärkeimpiä uusiutuvia biologisia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, peltojen, maaperän, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Niitä hyödynnetään raaka-aineina ja jalosteina. Ekosysteemipalvelut ovat osa biotaloutta. Biotalous voi sisältää myös luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen pohjautuvien teknologioiden, sovellusten ja palvelujen kehittämistä ja tuotantoa. Suomen biotaloustrategia, 2022

Tälle verkkosivustolle on koottu tuoreimmat tilastotiedot Suomen biotalouden kehityksestä. Laskelmat on tehty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Biotalouden kehitystä toimialoittain seurataan seuraavilla mittareilla: tuotos, arvonlisäys, investoinnit, työllisten määrä ja vienti. Päälähteenä käytetään Tilastokeskuksen laatimaa kansantalouden tilinpitoa.

Biotalouden kerrannaisvaikutukset ulottuvat useille teollisuuden aloille, jotka jäävät perinteisen biotalouden tilinpidon ulkopuolelle. Siten tulevaisuuden haasteena on näiden kytkentöjen näkyväksi tekeminen biotaloustilastojen ja -indikaattorien kautta.

 

Uutinen 25.10.2023: Kolmannes biotalouden arvonlisästä tulee metsäsektorilta

 

Biotalouden tuotos, arvonlisäys ja investoinnit 2010–2022 (*ennakkotieto)

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Biotalouden työlliset 2010–2022 (*ennakkotieto)

Allow functional cookies to show the embedded graph.