Siirry pääsisältöön

Luonnon monimuotoisuus – Luken tutkimus ja palvelut

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille ja luonnon tarjoamille palveluille. Se on edellytys peltojen, metsien ja vesistöjen kyvylle sietää muutoksia ja toipua niistä. Luonnon monimuotoisuus tuottaa meille ruokaa, raaka-aineita, terveyttä ja hyvinvointia.

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa geenien, lajien, ekosysteemien ja maiseman monimuotoisuutta. Se on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta: esimerkiksi metsät sitovat hiiltä ja rannikon kosteikot suojaavat tulvilta. Luonnon monimuotoisuudella on myös taloudellista merkitystä. Lähes puolet maailman bruttokansantuotteesta riippuu luonnonympäristöistä tai niiden resursseista.

Luonnonvarakeskus on monitieteinen asiantuntija, olipa kyse maaperästä, metsistä, pelloista, eläimistä, kasvillisuudesta tai näiden yhteisvaikutuksista.

Me Lukessa:

  • kehitämme luonnon monimuotoisuuden seurantaa
  • tutkimme keinoja vahvistaa monimuotoisuutta luonnossa ja tuotantojärjestelmissä
  • tarjoamme monipuolista osaamista ja aineistoja uusien luonnon monimuotoisuutta mittaavien ja tukevien ratkaisujen kehittämiseen.

Olemme luonnonvarojen kestävän käytön monialainen osaaja ja hallitsemme luonnon monimuotoisuuden turvaamisen biologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset haasteet.  Palvelumme perustuvat aina tieteeseen, ja niissä hyödynnetään viimeisimpiä menetelmiä ja tutkimustuloksia. Lisäksi Luke kaupallistaa aktiivisesti tutkimuksen tuottamia keksintöjä. Autamme yrityksiä, kaupunkeja ja muita organisaatioita suojelemaan, elvyttämään ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta sekä yhteensovittamaan sitä luonnonvarojen ja alueiden käytön kanssa.

Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämistä. Monimuotoisuuden turvaamisen tarve tunnustetaan laajasti luonnonvara-alalla ja vaatimus vastuulliselle toiminnalle on tullut pysyäkseen.

– Meri Kallasvuo, ohjelmajohtaja

Lue lisää eri osa-alueista

Sivu
Maatalous
Monimuotoisuus
Sivu
Metsä ja metsätalous
Monimuotoisuus
Sivu
Maaperä
Monimuotoisuus
Sivu
Monimuotoisuus
Vesistöt
Sivu
Geenivarat
Monimuotoisuus
Sivu
Monimuotoisuus
Sivu
Hyvinvointi ja terveys
Monimuotoisuus

Ota yhteyttä