Siirry pääsisältöön

Viranomais- ja asiantuntijapalvelut

Seuraamme luonnonvarojen kestävyyttä sosiaalisesta, taloudellisesta ja käytön näkökulmasta. Ennen kaikkea työmme tavoitteena on, että suomalaiset luonnonvarat säilyvät elinvoimaisina pitkälle tulevaisuuteen ja että niitä koskevat päätökset perustuvat laadukkaaseen tietoon.

Tuotamme tietoa ja palveluita

luonnonvarojen käytön ja ilmastovaikutusten arviointiin sekä luonnonvarapolitiikan valmisteluun. Ohjelmaan kuuluu:

 • Riista-, kala-, metsä-, maatalous- ja vieraslajiseurannat, kasvihuonekaasuinventaario
 • Maa-, metsä- ja kalatalouden geenivaraohjelma
 • Metsäpuiden, puutarhakasvien ja kalojen jalostusohjelmat
 • Vesiviljely
 • Metsäsektorin sekä maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaukset
 • Maa-, puutarha- ja porotalouden kannattavuuslaskennat
 • Tarkastukset ja testaukset: kasvinsuojeluaineet, kasvilajikkeet, ATP-sertifiointi, rehuarvotyö ja puutavaran virallinen mittaus
 • Asiantuntijapalvelut ja -lausunnot

Lisäksi ohjelma vastaa Luken viranomaistehtävistä.

Tiedon luotettavuus on meille tärkeää

Kymmenien erilaisten seurantojen, katsausten ja muiden tiedonkeruiden avulla selvitämme, kuinka kestävästi käytämme esimerkiksi metsä-, kala- ja riistavaroja. Kehitämme jatkuvasti seuranta- ja analyysimenetelmiä yhteistyössä tutkimuksen kanssa tiedon luotettavuuden vahvistamiseksi. Seurannat ovat yksi osa ohjelman monipuolista sisältöä.
Viranomais- ja asiantuntijapalvelut -ohjelman logo

Seurannat

Ohjelma vastaa huomattavasta osasta Suomessa toteutettavia luonnonvaraseurantoja: kala-, riista-, metsä- ja maatalousseurannat, vieraslajiseurannat ja osa kasvihuonekaasuinventaariosta. Lisäksi se osallistuu lajien ja elinympäristöjen uhanalaisuusarviointeihin.
Talvinen metsämaisema

Ohjelman neuvottelukunta

Tutkimusohjelmien ja Viranomais- ja asiantuntijapalvelut -ohjelman neuvottelukunnat edustavat Lukelle keskeisiä sidosryhmiä ja asiakastahoja. Neuvottelukunnat kokoontuvat yksi tai kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan tutkimusohjelman kehittämistarpeista ja tuloksista. Jäsenet ovat pääasiassa suomalaisia tai Suomessa asuvia, mutta mukaan voidaan pyytää myös ulkomaisia asiantuntijoita. 

 • Jukka Bisi, Metsähallitus 
 • Sirpa Fourastié, Digi- ja väestötietovirasto
 • Petri Liljaniemi, Ympäristöministeriö
 • Pia Mäkelä, Ruokavirasto
 • Mika Oraluoma, Lapin ELY-keskus
 • Anna Rakemaa, Metsäkeskus
 • Niina Riissanen, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Ohjelmajohtaja

Asiantuntijat