Siirry pääsisältöön

Puupelletit-tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Tiedonkeruun tarkoituksena on selvittää vuositiedot puupellettien tuotannosta, ulkomaankaupasta (vienti ja tuonti) ja kotimaiseen pellettituotantoon perustuvista toimituksista. Toimitustiedot jaotellaan koti- ja maatalouksille (pienet käyttäjät) sekä lämpö- ja voimalaitoksille ja suurkiinteistöille (suuret käyttäjät) menneisiin pellettimääriin. Tietoja käytetään puupellettien tuotannon ja käytön kehittymisen seurannassa.

Puun käyttö -tilaston sivut

Kohdejoukko

Tuotantotiedot kysytään kaikilta puupellettien valmistajilta. Puupellettien ulkomaankauppatiedot saadaan Tullin tilastoista.

Tulokset

Tulokset julkistetaan luke.fi -verkkopalvelussa tilastojen julkistamiskalenterissa esitettynä ajankohtana.

Useus

Tiedot kysytään kerran vuodessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa