Hoppa till huvudinnehållet

Klimatsmart kolcykel

Markanvändningssektorn spelar en viktig roll i att hejda klimatförändringarna och stoppa försämringen av vattenmiljöerna som är en följd av markanvändningen och primärproduktionen. Programmet fokuserar på att råda bot på den globala klimatkrisen och dess ekosystempåverkan.

Programmet erbjuder lösningar för:

 • ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara insatser för att bekämpa klimatförändringarna inom markanvändningssektorn
 • bevarande av avkastningsförmågan och den biologiska mångfalden i marken och växtunderlagen samt ökning av kolsänkorna i dem
 • hantering av vattenpåverkan i Östersjöns avrinningsområde.
 • göra livsmedelssystemet mer koldioxidneutralt.

 

Vårt fokus

I vårt forskningsprogram tar vi fram forskningsdata, prognosmodeller och beräkningsverktyg för att minska utsläppen från markanvändningssektorn och öka kolinlagringen
Logo av Klimatsmart Kolcykel programme

Forskningsområden

Programmet för en klimatsmart kolcykel verkar inom fem forskningsområden av vilka två – Policystyrning och Genetik och förädling – är gemensamma för samtliga forskningsprogram. Information om aktuella teman, publikationer och aktiva projekt finns på forskningsområdenas sidor.

Delegation

Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat.

Medlemmarna av delegation är:

 • Petr Baldrian, Czech Academy of Sciences (CAS), Tjeckien
 • Tiina Huvio, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Laura Höijer, Baltic Sea Action Group
 • Ritva Isomäki, Norra Österbottens förbund
 • Riikka Joukio, Kesko Abp
 • Markku Kanninen, Helsingfors universitet
 • Juha Nousiainen, Valio Ab
 • Markku Remes, Finlands skogscentral

Programdirektör

Tule töihin meille!

Lukessa pyritään löytämään ratkaisuja isoihin globaaleihin muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Videolla tutkijamme kertovat työstään.

”Haluamme tuottaa kansalaisille ymmärrettävää ja luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi siitä, miten omat valinnat vaikuttavat hiilijalanjälkiin, vesijalanjälkiin ja biodiversiteettiin." kertoo tutkimuspäällikkö, erkkoistutkija Mila Sell.