Siirry pääsisältöön

Markkinamarginaali naudanlihantuotantoon

Naudanlihantuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa naudanlihasta saatava tuotto. Menoerät ovat: kasvatettavaksi ostettu sonnivasikka, lannoitteet, poltto- ja voiteluaineet, muut säilörehukustannukset, ohra, vasikan juomarehu, kasvatusrehu, kivennäiset ja muut kotieläinkustannukset. Marginaali lasketaan yhtä teurassonnia kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hintaindeksin (2015=100) tai hintatilaston muutoksiin. Hinnat poimitaan Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista sekä Luonnonvarakeskuksen hintatilastosta.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Naudanlihantuotannon kustannusindeksi, joka sisältää pelkästään naudanlihantuotannon markkinamarginaalin määrittämisessä käytetyt kustannukset, esitetään omana kuvionaan.

Markkinamarginaali naudanlihantuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Naudanlihantuotannon kustannusindeksi (muuttuvat kustannukset)

Allow functional cookies to show the embedded graph.