Siirry pääsisältöön

15.5 Luonnon monimuotoisuuden suojelu: Maaperän monimuotoisuutta ja kasvukuntoa voidaan tukea monin keinoin

Intensiivisen maankäytön tiedetään alentavan maan biologista monimuotoisuutta sekä kasvukuntoa kaikkialla maailmassa. Maaperän eliöt eli mikrobit ja selkärangattomat eläimet ylläpitävät luonnon tärkeimpiä prosesseja hajottamalla eloperäistä ainesta sekä toisaalta ottamalla kasveille niiden tarvitsemia ravinteita ja vettä. Samalla eliöstö säätelee kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.  

Uusimman tutkimustiedon mukaan maan sienet ovat ensisijaisessa roolissa maan rakenteen ja kasvukunnon ylläpitämisessä sekä maaperään kertyvän pysyvän hiilen muodostumisessa. Maan muokkaaminen ja lannoitus vähentävät etenkin sienien monimuotoisuutta. 

Olemme tutkineet keinoja lisätä maatalousmaan kestävyyttä ja monimuotoisuutta metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyvien maanparannuskuitujen avulla. Tutkimuksissa havaittiin sienien määrän ja monimuotoisuuden lisääntyvän sekä veden mukana pois kulkeutuvan kiintoaineen vähenevän peltomaasta. Kiintoaine kuljettaa mukanaan maaperän ravinteita, joten tutkimus liittyy kiinteästi vesistöjen suojeluun. 

Hyödyntämällä biologista typensidontaa, kierrätyslannoitteita sekä täsmäviljelyä ja -lannoitusta voidaan myös vähentää mineraalityppilannoitteiden tuontia. Etsimme kestävämpiä menetelmiä myös vihannesten ja taimien kasvihuonetuotantoon tutkimalla, voiko turpeen ja mineraalitypen käyttöä korvata erilaisilla sivuvirroilla ja biomassoilla.