Siirry pääsisältöön

Vastuullisuustavoitteet ja raportointi vuonna 2022

Raportointimme tavoitteena on kertoa kootusti kansalaisille, päättäjille, tutkijayhteisölle ja elinkeinoelämälle tutkimuksestamme ja ratkaisuistamme sitoen ne viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Vastuullisuusraportissa esitellyt tapausesimerkit ja tulokset koskevat erityisesti vuotta 2022. Tutkimustoiminnan luonteen vuoksi saavutusten eteen on tehty töitä usein vuosikausia ja tyypillisesti yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa. 

Esimerkit valittiin laajasta projektikannastamme tutkimusohjelmien ehdotusten perusteella. Esimerkeillä pyritään esittämään tutkimustyötä ja muuta toimintaamme mahdollisimman kattavasti sekä vastaamaan valitsemiimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kerromme myös omien vastuullisuustavoitteidemme eteen tehdystä työstä vuonna 2022.  

Työhön osallistui johdon ja tutkijoiden lisäksi tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikkö, jonka vastuulla on uuden ympäristöohjelman käynnistäminen. Lisäksi sisällöntuottamiseen on osallistunut henkilöstöä Talous ja toimitilat -palveluryhmästä, HR:stä, viestinnästä sekä Tutkimus ja asiakkuudet -palveluryhmästä. 

Julkaisemme vastuullisuusraportin vuosittain Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti. 

Omat vastuullisuustavoitteemme

Oman vastuullisuustyömme tavoitteet jakautuvat vastuulliseen tutkimukseen, sosiaaliseen- ja taloudelliseen vastuuseen sekä vastuuseen ympäristöstä. Laadimme ensimmäiset omat vastuullisuustavoitteemme vuonna 2021. Kertyneen opin ja kokemuksen myötä olemme päivittämässä osaa tavoitteista vuoden 2023 aikana. Esimerkiksi osassa tavoitteita arviomme toteuttamisen aikataulusta on osoittautunut epärealistiseksi.

Seuraamme edistymistä tavoitteissa kuluvan strategiakauden loppuun, vuoteen 2025 saakka.

Lukelle olennaiset kestävän kehityksen tavoitteet

Tunnistimme vuonna 2021 toimintamme kannalta olennaisimmat viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuusraportoinnissa kuvaamme, miten voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen. 

 

Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa vaikutamme valittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ennen kaikkea tuottamalla luotettavaa tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Mittaamme edistymistämme viidessä valitussa tavoitteessa tutkimusjulkaisujen määrällä sekä avoimesti saatavilla olevien julkaisujen osuudella.

Seuraamme myös tutkimusta yhteensovittavien synteesiraporttien ja tavoitteisiin liittyvien politiikkasuositusten määrää. Politiikkasuosituksissa otetaan kantaa ajankohtaisiin teemoihin tiiviisti ja perustellen. Niiden tavoitteena on auttaa päättäjiä tekemään tutkimustietoon perustuvia päätöksiä. 

Kestävän kehityksen tavoitteita edistävien julkaisujen tunnistamiseen on käytetty avoimesti saatavilla olevien Bergenin yliopistossa kehitettyjä BTA-hakulauseita. 

Hakulausekkeilla tunnistettiin tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrät sekä niistä avoimesti saatavilla olevien julkaisujen osuudet kaikille viidelle tavoitteelle. BTA-hakulauseet tavoitteille 12 ja 15 kehitettiin vasta vuoden 2022 aikana, joten niiden osalta julkaisuluvut ovat ensimmäistä kertaa mukana vastuullisuusraportissa. Tavoitteiden 2, 13 ja 14 osalta hakulausekkeita muokattiin kansainvälisessä yhteistyössä vuoden 2022 aikana, joten niidenkään osalta vuoden 2022 julkaisumäärien vertailu aiempiin vuosiin ei ole mielekästä. Hakulauseisiin perustuva menetelmä tunnistaa hakulauseessa määriteltyjä, kunkin tavoitteen alatavoitteissa tai indikaattoreissa mainittuja termejä julkaisujen otsikoista, asiasanoista ja tiivistelmistä.