Siirry pääsisältöön

YK:n kestävän kehityksen tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Maa- ja metsätaloudessa tarvitaan uusia menetelmiä, jotka huomioivat samanaikaisesti maaperän hiilensidonnan ja tuottokyvyn, luonnon monimuotoisuuden sekä toiminnan taloudellisen kannattavuuden. Yhteensovittaminen kestävällä tavalla edellyttää ajantasaista luonnontieteellistä tietoa, luotettavaa taloudellisten vaikutusten arviointia ja toiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Hyödynnämme monipuolisesti eri tieteenalojen menetelmiä, jotta voimme tuottaa ratkaisuja haastavien tavoitteiden yhteensovittamiseksi. 

Tuotimme vuonna 2022 ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuskadon hillitsemiseen maankäyttösektorilla. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja, joilla voidaan samaan aikaan myös vauhdittaa taloutta ja turvata huoltovarmuus. 

Tapausesimerkkeinä kerromme tekemästämme raportista talousmetsien luonnonhoitoon sekä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen synteesiraportista. Lisäksi tuomme esiin, kuinka kestävät maankäyttömenetelmät parantavat maaperän monimuotoisuutta ja samalla auttavat pienentämään vesistökuormitusta ja torjumaan ilmastonmuutosta. Lisäksi esittelemme keinoja sovittaa yhteen metsänhoidon, uhanalaisen liito-oravan suojelun ja virkistyskäytön tavoitteita kaupunkimetsäympäristössä.  

Politiikkasuosituksia vuonna 2022 0 kpl 

Artikkeleita yhteensä 102 kpl vuonna 2022 

Artikkeleista avoimesti saatavilla 84 %