Siirry pääsisältöön

Ruokahävikki

Ruokahävikki on turhaa jätettä, jonka synty olisi voitu välttää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Luke selvittää ruokahävikin ja elintarvikejätteen määriä sekä tarjoaa ratkaisuja koko ruokaketjulle jätteen ja hävikin vähentämiseksi.

Kaikki mukaan – tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä

Suomi on sitoutunut puolittamaan elintarvikejätteen määrän vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa ja säännöllistä jätemäärien seurantaa. Luonnonvarakeskus (Luke) on rakentanut Suomeen elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän. Sen rinnalle on perustettu kansallinen hävikkitiekartta, joka tähtää ruokahävikin puolittamiseen.
Kuvassa on lautanen täynnä ruokaa.

Kotitalouksien ruokahävikki vastaa 139000 henkilöauton kasvihuonekaasupäästöjä

Luke on tutkinut ensimmäistä kertaa kotitalouksien ruokahävikkiä ja sen hiilijalanjälkeä elinkaariarviointilaskentaa hyödyntäen. Menetelmä on mahdollistanut aiempaa tarkempaa tietoa ruokahävikin ilmastovaikutuksista. Noin kolmannes ruokajärjestelmämme hävikistä tulee kotitalouksista, ja suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät lihatuotteiden hävikistä. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Journal of Cleaner Production -lehdessä.
Ruuan tähteitä

Nuorten spontaani elämäntyyli huomioitava hävikkiratkaisuja kehitettäessä

Nuorille on räätälöitävä sopivia ratkaisuja ruokahävikin ehkäisemiseksi. Esimerkiksi pienet pakkauskoot sekä tiedon lisääminen ruoan syömäkelpoisuudesta ja tähteiden hyödyntämisestä todettiin hyviksi keinoiksi vähentää hävikkiä nuoren kotitalouksissa.
Kuvassa on nuoria syömässä.

Mitä kuluttajan kannattaa tietää ravitsemispalveluiden ruokahävikistä?

Ravintoloiden ruokahävikistä puhuttaessa kuluttajien mieliin piirtyy tavallisesti ruokailun päätteeksi biojäteastiaan kipattavat lautastähteet. Myös mediassa ravintoloiden ruokahävikistä kertovat jutut typistyvät usein vain lautastähteen käsittelyyn. Lautastähde on kuluttajille näkyvin muoto ravintoloissa syntyvästä hävikistä, mutta se on vain yksi osa hävikkiä.
Kuvassa on lounasruokalinjasto.

Kestävyys ja hävikki ruokatrendien aallonharjalla

Euroopassa ruoan ja ruokakulttuurin huipputrendit 2022 liittyvät kestävyyteen monella tavoin, myös ruokahävikki on nostettu yhdeksi näistä. Ruokahävikki liittyykin osana kestävyyden eri näkökulmiin. Sitä torjumalla voimme vaikuttaa päästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, ruoan riittävyyteen, ravitsemukseen, talouteen ja moneen muuhun.
Lautasia, joilla ruoka-annoksia ravintolan keittiössä

Ruokahävikki haltuun! PAJATSO-alusta hyödyntää pelillisyyttä ruokahävikin vähentämiseksi

Ruokahävikin vähentäminen on ruoka-alan kohoavien kustannusten myötä ajankohtaisempaa kuin koskaan. Vaasan yliopiston, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapuan kaupungin yhteisessä PAJATSO-hankkeessa vastataan haasteeseen PAJATSO-alustalla, entistä helpommalla ja hauskemmalla tavalla ottaa ruokahävikki haltuun pelillisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä hyödyntäen.
Pajatso-hankkeen logo

Seuranta auttaa hävikki- ja elintarvikejätemäärien vähentämisessä

Luke kehittää kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjulle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä hävikkiä, ohjata syömäkelpoinen ruoka takaisin ruokaketjuun ja syömäkelvoton hävikki lopuksi maatalouden hyötykäyttöön ravinteina.
Tutustu Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeeseen!

Tiekartasta keinoja ruokahävikin vähentämiseen

Tiekartan kuusi keihäänkärkeä ohjaavat ruokahävikin vähentämistä Suomessa. Jokainen keihäänkärki sisältää tarkempia ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja ja tavoitteita. Tarjolla on ratkaisuja ruokaketjun eri vaiheisiin.