Siirry pääsisältöön

Markkinamarginaali maidontuotantoon

Markkinamarginaali maidontuotantoon

Maidontuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa maitotuotto. Menoerät ovat: lannoitteet, poltto- ja voiteluaineet, muut säilörehukustannukset, ohra, nautojen seosrehu, eläinlääkintä, sähkö, muut kotieläinkustannukset ja uudistus. Marginaali lasketaan yhtä maitolitraa kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Maidontuotannon kustannusindeksi, joka sisältää pelkästään maidontuotannon markkinamarginaalin määrittämisessä käytetyt kustannukset, esitetään omana kuvionaan.

Markkinamarginaali maidontuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Maidontuotannon kustannusindeksi (muuttuvat kustannukset)

Allow functional cookies to show the embedded graph.