Siirry pääsisältöön

Satotilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa satotiedot tärkeimpien peltokasvien osalta. Lisäksi tuotetaan tieto maatilojen varastoissa olevan viljan määrästä 1.7. ja 1.1. Myös syysvehnän ja -rukiin kylvöaloista saadaan ennakollinen tieto. Pääosa tiedoista tuotetaan myös luomutiloille. 

Saaduista tiedoista koostetaan sekä koko maata että ELY-keskusalueita kuvaava tilasto. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi maa- ja elintarviketalouden kehittämisessä, poliittisessa päätöksenteossa ja politiikan vaikutusten arvioinnissa.

Näin käsittelemme henkilötietoja

Tilaa Luken tilastoja omaan sähköpostiin - saat ne heti, kun ovat valmistuneet.

Kohdejoukko

Tiedot kysytään otostutkimuksena maatiloilta. Otosjoukko on noin 6 000 maatilaa, joista noin 700 on luomutilaa.

Tulokset

Tuloksista julkistetaan useita tilastoja, joista ensimmäiset valmistuvat marras-joulukuussa ja ne julkistetaan luke.fi -verkkopalvelussa.

Useus

Satotilastokysely tehdään vuosittain loka-marraskuussa.