Siirry pääsisältöön

Enonkosken tutkimusinfrastruktuuri

Enonkosken tutkimusinfrastruktuuri sijaitsee Saimaan rannalla Etelä-Savossa, uhanalaisten lohikalojen ja saimaannorpan elinalueilla. Päätoimialuetta on Vuoksen vesistö sekä muutamat pienemmät valtakunnan rajan yli itään laskevat vesistöt.  Vesipinta-alaa on lähes 11 000 km2, yli kolmannes Suomen sisävesistä.

Kuva: Eetu Ahanen / Luken arkisto.

Enonkoskella on merkittävä asema uhanalaisten arvokalakantojen säilyttäjänä: järvilohi (Vuoksen vesistö), järvitaimen (Vuoksen vesistö, Heinäveden reitti), saimaannieriä (Kuolimo) ja planktonsiika (Koitajoki).

Vesiviljely ylläpitää alueen arvokalojen perinnöllistä monimuotoisuutta ja tuottaa mätiä jatkokasvatukseen. Tutkimus selvittää menetelmiä, joilla voitaisiin varmistaa näiden arvokalojen säilyminen luonnossa. 

Sisävesien kalakantojen seurannan kannalta Enonkosken sijainti keskellä maan tärkeintä sisävesien ammattikalastusaluetta on myös edullinen. Yhteydenpito ja muikun ammattikalastuksen seuranta on luontevaa. Vesienhoitoon liittyviä kalastoseurantakohteita on runsaasti lähialueella. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla tehdään tutkimusta mm. kalastuksen ja norpansuojelun yhteensovittamiseksi.

Vesiviljelylaitos

 • Makean veden vesiviljelylaitos. 
 • Kaksi erillistä järvialuetta käytettävissä vesitykseen.
 • Maksimi virtaama läpivirtauksessa 700 l/s  (käyttölupa 670–870 l/s). 
 • Kalasto (sis. myös emokalaparvet) edustaa useaa eri ikäryhmää ja kalalajia: järvilohi (Vuoksen vesistö), järvitaimen (Heinäveden reitti, Vuoksen vesistö), saimaannieriä (Kuolimo), planktonsiika (Koitajoki) sekä valintajalostuksen siika ja kirjolohi.
 • Useaa allastyyppiä käytössä perhekasvatuksesta emokalakasvatukseen.
 • Automaattinen yksittäisruokintajärjestelmä.
 • Ruokaviraston kalaterveyspalvelun P0-luokan laitos.
 • Laitoksen vesitysjärjestelmät, säätelylaitteet, allasjärjestelmät, ruokintajärjestelmät, kalojen käsittelyn laitteet, merkintälaitteistot.
 • Mätituotannon halli (sis. eristysosasto)
 • Poikastuotannon halli
 • Emokalahalli

Tutkimusalueet

 • Saimaan äärimmäisen uhanalaiset ja uhanalaiset kalakannat
 • vesienhoitoon liittyvät työt
 • muikkuseuranta

Yhteystiedot

Päivi Pylkkö
Ryhmäpäällikkö, johtava asiantuntija
+358295322029

Allow marketing cookies to show the embedded content.