Siirry pääsisältöön

Orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden metsäkäyttö on nyt mahdollista Luken suositusten mukaisesti

Koostimme tutkimustietoa ja annoimme politiikkasuosituksia orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden metsäkäytöstä. Sekä lainsäätäjä että yritykset hyötyivät.

Orgaanisia kierrätyslannoitevalmisteita on käytetty pitkään maataloudessa, mutta niiden käyttö metsissä ei ole ollut sallittua. Lukessa on tehty pitkään tutkimusta kierrätyslannoitteiden maatalouskäytöstä, ja kokemukset ovat osin sovellettavissa myös metsäkäyttöön.

Politiikkasuosituksia tutkitun tiedon pohjalta

Koostimme uusimman tutkitun tiedon ja laadimme politiikkasuosituksia kierrätyslannoitteiden metsäkäytöstä kansallisen lannoitevalmisteasetuksen päivityksen tueksi syksyllä 2022.

Koostamamme tiedon mukaan kierrätyslannoitevalmisteiden metsäkäyttö olisi kannattavaa, sillä niillä voidaan edistää paitsi metsän kasvua ja hiilensidontaa, myös ravinteiden kierrätystä ja orgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä. Alueellisen biokiertotalouden sivuvirroista voidaan saada juuri metsälannoitukseen sopivia hidasliukoisia lannoitevalmisteita, jotka eivät ole optimaalisia maatalouskäytössä.

Jaoimme koostamaamme tutkittua tietoa sidosryhmätilaisuuksissa. Tilaisuudet mahdollistivat suoran keskustelun ja tiedonvaihdon hallinnon, alan yritysten ja tutkijoiden välillä.

Koostetun tiedon ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta julkaisimme politiikkasuosituksen, jonka mukaan lainsäädännön tulisi sallia kierrätyslannoitteiden käyttö myös metsissä. Lainsäädännöllä tulisi kuitenkin myös varmistaa sallittujen tuotteiden turvallisuus, soveltuvuus ja haitattomuus ympäristölle.

Lainsäädäntö muuttui ja yritykset saivat tietoa liiketoimintansa kehittämiseen

Lainsäätäjä hyödynsi tuottamaamme tietoa ja suosituksia. Lokakuussa 2023 julkaistusta lannoitevalmisteasetuksen päivityksestä oli poistunut kategorinen kielto orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden metsäkäytöstä. Päivitetty lainsäädäntö siis mahdollistaa orgaanisten lannoitteiden käytön metsissä tietyin edellytyksin, kuten suosittelimme.

Myös alan yritykset hyötyivät politiikkasuositusten valmisteluprosessista. He saivat liiketoimintansa kehittämisen tueksi paitsi tuoreinta tutkimustietoa, myös näkymän lainsäädännön muutoksiin ja keskustelumahdollisuuden hallinnon edustajien kanssa.

”Luke tarjosi tutkittua tietoa ja politiikkasuosituksia oikeaan aikaan lainsäädäntöprosessin tueksi. Annetut politiikkasuositukset tukivat käsitystämme siitä, että orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö tulee sallia myös metsissä. Erityisesti arvostimme tietoa ja suosituksia kierrätyslannoitteiden turvalliseen käyttöön liittyen.”

Neuvotteleva virkamies Titta Berlin, maa- ja metsätalousministeriö