Siirry pääsisältöön

Tiedonluovutus ruoka- ja luonnonvaratilastoista

Taggar:

Tietosuojausta ja tietojen luovuttamista säädellään tilastotoimessa tarkasti lainsäädännöllä. Yksikkötason tiedot on suojattu, mutta niiden luovuttaminen on mahdollista tieteellistä tutkimusta varten ja toiselle tilastoviranomaiselle. Tiedonluovutus Luken tilastoaineistoista perustuu tilastolakiin ja lakiin ruoka- ja luonnonvaratilastoista.

Tilastolain 13 §:n mukaan Luke tilastoviranomaisena voi luovuttaa tilastotarkoituksiin keräämiään salassa pidettäviä tietoja muun muassa tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten. Sellaisia tietoja, joiden perusteella tilastoyksikkö voidaan tunnistaa suoraan, ei voida luovuttaa. Luke voi kuitenkin edellä tarkoitetuissa tilanteissa antaa käyttöoikeuden sellaisiin salassa pidettäviin tietoihin, joiden perusteella tilastoyksikkö voidaan tunnistaa välillisesti.

Tilastoviranomaisena Luke päättää tietojen luovuttamisesta ja käyttöoikeuden antamisesta. Luovutettuja tai käyttöoikeuden kautta saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen, jollei Luke anna tähän lupaa.

Lain ruoka- ja luonnonvaratilastoista 4 §:n mukaan Luke voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten myös tunnistetiedoilla tiedot iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista. Tunnistetietoja ovat esim. tilatunnus, yritystunnus ja henkilötunnus. Tietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että tietojen saajalla on luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä tietosuojalain (1050/2018) tai muun lain mukainen oikeus kerätä ja tallettaa näitä tietoja. Luken tilastojohtaja ja Biotalouden tilastot -ryhmän ryhmäpäällikkö päättävät yhteismenettelyllä salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta.

Lukella on omat ohjeet tietojen luovuttamisesta ja tilastolain tulkinnasta sekä soveltamisesta. Mikäli tarvitset lupaa tiedonsaantiin Luken tilastoaineistoista, täytä tältä sivulta löytyvä tiedonluovutuslupahakemuslomake tai tee hakemus sähköisessä asiointipalvelussa.

Voit postittaa täytetyn lomakkeen tai palauttaa sen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@luke.fi. Jos teet hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa, täytä lomake riittävin tiedoin ja paina lähetä.

Lukeen postitse toimitettavan lomakkeen osoite on:

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
(tai Luke, PL 2, 00791 Helsinki).

Lukesta otetaan tilaajaan yhteyttä ennen tietojen toimittamista, jolloin sovitaan tilauksen yksityiskohdista sekä veloituksesta. Toimitettavista tiedoista peritään hinnaston mukainen maksu.

Tilastoaineistoista tehtävien tiedonluovutusten oikeudellisista edellytyksistä saat lisätietoja:

Tilastopäällikkö Esa Katajamäki
Ryhmäpäällikkö Elina Tamminen
Tilastojohtaja Faiz Alsuhail
etunimi.sukunimi@luke.fi


Lisätietoa tiedonluovutuksen ohjeistuksesta:

Luken tietopalvelu
puh. 029 532 2200, sähköpostiosoite tietopalvelu@luke.fi.