Siirry pääsisältöön

15.2 Metsien kestävät hoitomenetelmät ja ennallistaminen: Uusin tutkimustieto kootusti jatkuvapeitteisestä metsän kasvatuksesta

Tarvitsemme erilaisia metsiä ja niihin soveltuvia monipuolisia käsittelytapoja, jotta voimme vastata erilaisiin tavoitteisiin. Sekä metsiä että metsänomistajia on monenlaisia, eikä yksi metsien käsittelymenetelmä sovi kaikkialle. Metsien kestävän käytön kannalta paras tulos saavutetaan, kun menetelmä valitaan kohteen ominaisuuksien mukaan.  

Vallitseva metsien käsittelymuoto Suomessa on ollut tasaikäisen metsän kasvatus. Niin sanotussa jatkuvapeitteisessä metsän kasvatuksessa tavoitellaan metsän säilymistä puistoisena niin, että siellä kasvaa samaan aikaan eri-ikäisiä ja -kokoisia puita. Kesällä 2022 julkaistussa synteesiraportissa tarkastelimme laajasti jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta: mitä se on ja mitä tiedämme metsän uudistumisesta, genetiikasta, kasvusta tai tuotoksesta? Entäpä metsäsuunnittelusta ja puunkorjuusta, metsätuhoista, monimuotoisuudesta, hiilenkierrosta tai vesistövaikutuksista? 

Raporttiin kokosimme uusimman tutkimustiedon edellä mainituista aiheista. Työ osoitti, että aiheeseen liittyviä tietotarpeita on edelleen paljon. Tutkimus on tällä hetkellä kuitenkin aktiivista.