Siirry pääsisältöön

Puusta pitkälle verkostoyhteistyöllä

Suomen vihreän siirtymän perusta on metsäbiotalous sekä metsätalouden pää- ja sivuvirtojen kokonaisvaltainen käyttö. Luonnonvarakeskuksen metsäbiotalouden tutkimus- ja verkostohankkeet lisäävät tietoa hiilijalanjälkivaikutuksista, erilaisista tuote- ja toimintaratkaisuista sekä tuottavat osaltaan arvonlisän kasvattamiseen tähtääviä ratkaisuja kansallisen biotalousstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Verkostoissa syntyy ratkaisuja

Luke on toiminut pitkään osana Pohjois-Karjalan alueellisten toimijoiden ympärille rakentunutta metsäbiotalouden ekosysteemiä. Luken kautta ekosysteemin verkostot ovat laajentuneet Eurooppaan: Luke on osallistunut mittaviin EU-rahoitteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa on luotu pohja teollisen puurakentamisen eurooppalaiselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyölle. 

Alueellisista ja kansainvälisistä verkostoista saadaan ratkaisuja biotalousstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Japani-yhteistyöstä tutkimusdataa ja uusia arvonlisän tuotteita

Luke on pitkäjänteisesti laajentanut metsäbiotalouden verkostoyhteistyötä Japaniin. Vuonna 2022 Luke liittyi ensimmäisenä suomalaisena jäsenenä Japanin maa-, metsä- ja kalatalousministeriön Field for Knowledge Innovation Integration -verkostoon. Naganon, Inan ja Hokkaidon alueiden kanssa kehitetään yhteistä puurakentamisen ja puu- ja biopohjaisten tuotteiden innovaatioekosysteemiä, jonka odotetaan tuottavan arvonlisää uusille puupohjaisille tuotteille rakennussektorilla sekä myös sivuvirtapohjaisille tuotteille elintarvike- ja luonnontuotealoilla. 

Esimerkki jo toteutuneesta yhteistyöstä suomalaisten ja japanilaisten puuntutkijoiden kesken on pelillinen, tiedekeskus Heurekan SuperPuu-näyttelyssä (2020–2022) esillä ollut viestintä- ja tiedonkeruulaite "PuuSensei”. Laitteen avulla yli 20 000 suomalaista on pohtinut omia puumateriaalimieltymyksiään ja samalla tuottanut tietoa tukemaan puisten pintamateriaalien kehittämistä.

Verkostoissa kerrytetty tietotaito näkyy lainsäädännössä ja teollisissa sovelluksissa

Suomalaisen metsäsektorin uudistamisessa tavoitellaan pitkäkestoisia ratkaisuja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Luken verkostoyhteistyössä ja hanketoiminnassa kertynyt asiantuntemus on kansallisella tasolla vaikuttanut rakentamisen lainsäädännön uudistamiseen.

Verkostotoiminnan kytkeminen Luken soveltavaan tutkimukseen johtaa uusiin tuotteisiin ja liiketoimintamalleihin. Luken soveltava tutkimus on johtanut esimerkiksi biopohjaisen liiman kehitystyöhön.

"Verkostohankkeet ovat johtaneet puuarvoketjujen ja metsätalouden sivuvirtojen käytön ratkaisuihin, joita voidaan soveltaa Suomessa ja kansainvälisesti. Teollisessa puurakentamisessa yhteistyöstä opitaan käytänteitä, joilla parannetaan mm. suurten kerrostalojen kannattavuutta ja laatua", kertoo tutkimusprofessori Erkki Verkasalo.