Siirry pääsisältöön

Kalan tuottajahintojen tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Kalan tuottajahintakyselyssä kerätään tietoja merialueen ammattikalastajille maksetuista kalan hinnoista kalatalouden EU-tiedonkeruuasetuksen mukaisesti. Tiedoista laaditaan tilasto, jossa esitetään tuottajille maksettu kalan keskihinta lajeittain, kuukausittain ja alueittain. Hintatilaston tietoja käytetään muun muassa Suomen kalansaaliin arvon määrittämiseen.   

Kalan tuottajahintatilaston etusivulle

Kohdejoukko

Kalan tuottajahinnat kysellään merialueen ammattikalastajilta kalaa ostaneilta yrityksiltä. Luonnonvarakeskus saa kiintiöityjen lajien (lohi, silakka, kilohaili ja turska) hintatiedot suoraan ELY-keskukselta, mutta muiden lajien hinnat kerätään kalan ostajille suunnatulla kyselyllä.

Tulokset

Tulokset julkaistaan vuosittain Luonnonvarakeskuksen tilastoportaalissa osoitteessa stat.luke.fi julkistuskalenterissa määriteltynä ajankohtana.

Useus

Tiedot kerätään kuukausittain. Edellisen kuukauden tiedot pyydetään toimittamaan Luonnonvarakeskukseen kuluvan kuukauden 25. päivään mennessä.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa