Siirry pääsisältöön

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastokysely

Tiedonkeruun tarkoitus

Tiedonkeruun tarkoituksena on selvittää Suomen talousmetsissä tehtyjen metsänhoitotöiden työmäärät, yksikkökustannukset ja kustannukset. Tilasto laaditaan työlajeittain ja metsänomistajaryhmittäin. Tiedot sekä kerätään ja julkaistaan maakunnittain. Raportoinnin aluejakoa karkeistetaan, jos ilmenee, että kerätyn aineiston tietosuoja ei salli maakunnittaista julkaisemista.

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt-tilaston kotisivu

Kohdejoukko

Metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyritykset, valtio, metsäteollisuusyritysten omien metsien hoidosta huolehtivat yritykset, metsäteollisuusyritysten metsäpalveluja tarjoavat yritykset.

Tulokset

Tulokset julkistetaan luke.fi/tilastot -verkkopalvelussa tilastojen julkistamiskalenterissa esitettyinä ajankohtina.

Useus

Tiedot kysytään kerran vuodessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa