Siirry pääsisältöön

Suonenjoen tutkimusinfrastruktuuri

Suonenjoella tutkitaan metsätaloutta siemenestä ensiharvennukseen sekä tehdään puutarha-alan tutkimusta. Suonenjoella toimii Pohjoismaiden ainoa metsätaimien tutkimustaimitarha, jonka vuosituotantoa voidaan vaihdella tarpeen mukaan 0,3–1,5 miljoonan taimen välillä. Suonenjoen tilan koko on n. 40 ha, ja se on perustettu hiekkapohjaiselle mäntykankaalle. Suonenjoki kuuluu eurooppalaiseen, kokeellisen ekosysteemitutkimuksen infrastruktuuriin AnaEE-ERIC:iin

Tutkimuskasvihuone

 • Harjakattoinen, teräsrunkoinen, kennomuovinen, kolmeen osastoon jakautuva ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu kasvihuone. Osastojen väliseinät läpinäkyvää kennolevyä kuten ulkoseinätkin. 
 • Pinta-ala 180m2. Osastot n. 60 m2, joissa jokaisessa kuusi vuoksiluodekasvatuspöytää, à 1,25 x 3,6 m. Osassa pöytiä on automatisoitu kastelu. 
 • Kasvihuoneessa automatisoitu lämpötilan ja valaistuksen säätö. Jäähdytys automatisoidulla luukkujärjestelmällä. Kosteuden säätö korkeapainesumutusjärjestelmällä ja Novarbo-vesiseinällä kahdessa osastossa. Varjostusverho joka osastossa.   
 • Kasvihuone rakennettu kiinteästi päärakennuksen yhteyteen, missä esikäsittelytilat, laboratoriot, testauskaapit yms.

Siemenlaboratorio

 •  röntgenlaitteisto
 • mikrovaaka
 •  idätyskaapit
 • puhallusilmalajittelija
 • siemenlaskuri
 • pienkaristamo

Kasvipatologian ja molekyylibiologian laboratorio

 • biosuojakaappi, autoklaavi
 • pcr- ja q-pcr-laitteet, pcr-kaapit erillisessä tilassa, elektroforeesit, blotteri ja monipuolinen kuvantamislaitteisto

Mikroskopointilaboratorio

 • valo- ja stereomikroskoopit, mikroskooppikamera
 • digitaalinen 3D-mikroskooppi

Fysiologian laboratorio

 • spektrofotometri
 • kuoppalevyn lukulaite
 • näytehomogenisaattori

Solukkolisäyslaboratorio

 • Solukoiden ylläpitoon, kryopakastukseen ja uusien solukoiden puhdistukseen.
 • Laminaarit, autoklaavit, mikroskoopit, kasvatustilat solukoiden ylläpitoon ja kasvupisteiden puhdistukseen.

Maalaboratorio

 • hehkutusuuni
 • seulakone

Laboratorio- ja esikäsittelytilat, kylmätilat

 • lämpökaapit, kylmäkuivaaja, vaa’at, myllyt
 • pakastimet, syväjääarkut
 • siemenkellari, stratifiointihuone

Välinehuoltohuone

 • laboratorioastioiden pesukone
 • puhdasvesilaitteisto

Kylmätestauskammiot

 •  4 kpl
 • lämpötila −70–+45 °C

Kasvatuskaapit

 • 6 kpl
 • LED-valaisimet säädettävällä spektrillä

Kannettavat mittalaitteet laboratorio- ja kenttäkäyttöön

 • kaasunvaihtolaitteet
 • fluoresenssimittarit
 • klorofyllimittarit
 • spektroradiometri ja valomittarit

Kasvihuoneet ja avomaan karaisukentät

 • kaksi kiinteillä muoveilla à 960m2
 • kaksi ylösnostettavilla muoveilla à 580m2
 • puoliautomaattiset kastelupuomit
 • Lyhytpäiväkäsittelylaitteet ja avomaan kastelupuomit 2 kpl
 • avomaan karaisukenttä keinokastelulla

Taimituotantohalli

 • taimikennojen täyttö- ja kylvölinja
 • taimien talvivarastointitila −4 °C, 160m2
 • metalliverstas: hitsaus-, sorvaus-, jyrsintä- ja pienkoneet

Kokeellisen tutkimuksen avomaa-alusta

 • n. 10 ha
 • lyhytaikaisten kokeiden seuranta, mahdollisuus keinokasteluun 

Metsänviljelyn tutkimusalusta

 • Rakenteilla oleva tihkukasteltu sekä maa- ja ilmalämmitettävistä spoteista muodostettu pysyvä avomaan ruutukoeasetelma. 
 • Kastelu ja lämmitys säädeltävissä. Myös säädettävät katokset suunnitteilla, joilla voidaan säädellä sadantaa. 
 • Tiedonsiirto sensoreista tietokantaan.

Tutkimusmetsät

 • Suonenjoen tutkimusmetsän kokonaispinta-ala on 461 ha, joka koostuu 6 eri palstasta Suonenjoella (5) ja Pieksämäellä (1).
 • Pinta-alasta metsämaata on 95 %. Kasvupaikkatyypiltään metsämaat ovat pääosin tuoreita kankaita, 76 %. Loppuosa lehtomaisia ja kuivia kankaita. 
 • Käsittelylinjoista Suonenjoen tutkimusmetsistä löytyvät normaali hyvän metsänhoidon linja, järeiden metsien linja, tiheiden metsien linja, luonnontilaisen kehityksen linja ja tutkimusteema-alue. 
 • Puuston keskitilavuus on 196 m3/ha. 
Kuva: Erkki Oksanen / Luke.

Tutkimusalueet

 • Metsätaimituotanto: metsäpuuntaimien alkuvaiheen kehitys taimitarhalla ja maastossa. Metsänviljelyn logistiikka.
 • Kasvinsuojelu: metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaus.
 • Metsäpatologia: metsäpuiden ja taimitarhan kasvitaudit.
 • Metsäpuiden siementuotanto: siementuotannon kehittäminen siemenviljelyksillä ja siementutkimus siemenlaboratoriossa.
 • Metsänhoidon tutkimus: taimikosta ensiharvennukseen. 
 • Kasvien kylmä- ja kasvutestaus.
 • Metsänjalostus: metsänjalostuksen kenttäkoetoimintaa.
 • Puutarha-alan tutkimusta: varmennetun emotaimituotannon kasvullista lisäystä ja kestävyystestaukset sekä mansikan taimituotantomenetelmät.

Yhteyshenkilö