Siirry pääsisältöön

Suonenjoen tutkimusinfrastruktuuri

Suonenjoella tutkitaan metsätaloutta siemenestä ensiharvennukseen sekä tehdään puutarha-alan tutkimusta. Suonenjoella toimii Pohjoismaiden ainoa metsätaimien tutkimustaimitarha, jonka vuosituotantoa voidaan vaihdella tarpeen mukaan 0,3–1,5 miljoonan taimen välillä. Suonenjoen tilan koko on n. 40 ha, ja se on perustettu hiekkapohjaiselle mäntykankaalle. Suonenjoen Boreal Forest Regeneration -tutkimusalusta kuuluu eurooppalaiseen, kokeellisen ekosysteemitutkimuksen infrastruktuuriin AnaEE:hen. 

Tutkimuskasvihuone

 • Harjakattoinen, teräsrunkoinen, kennomuovinen, kolmeen osastoon jakautuva ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu kasvihuone. Osastojen väliseinät läpinäkyvää kennolevyä kuten ulkoseinätkin. 
 • Pinta-ala 180 m2. Osastot n. 60 m2, joissa jokaisessa kuusi vuoksiluodekasvatuspöytää, à 1,25 x 3,6 m. Osassa pöytiä on automatisoitu kastelu. 
 • Kasvihuoneessa automatisoitu lämpötilan ja valaistuksen säätö. Jäähdytys automatisoidulla luukkujärjestelmällä. Kosteuden säätö korkeapainesumutusjärjestelmällä ja Novarbo-vesiseinällä kahdessa osastossa. Varjostusverho joka osastossa.   
 • Kasvihuone rakennettu kiinteästi päärakennuksen yhteyteen, missä esikäsittelytilat, laboratoriot, testauskaapit yms.
Kuva: Erkki Oksanen / Luke.

Siemenlaboratorio

 • röntgenlaitteisto
 • mikrovaaka
 • idätyskaapit
 • puhallusilmalajittelija
 • siemenlaskuri
 • pienkaristamo
Kuva: Sirpa Kolehmainen & Minna Kivimäenpää / Luke.

Kasvipatologian ja molekyylibiologian laboratorio

 • biosuojakaappi, autoklaavi
 • pcr- ja q-pcr-laitteet, pcr-kaapit erillisessä tilassa, elektroforeesit, blotteri ja monipuolinen kuvantamislaitteisto

Mikroskopointilaboratorio

 • valo- ja stereomikroskoopit, mikroskooppikamera
 • digitaalinen 3D-mikroskooppi
Kuva: Katja Mentula / Luke.

Fysiologian laboratorio

 • spektrofotometri
 • kuoppalevyn lukulaite
 • näytehomogenisaattori

Mikrolisäyslaboratorio

 • kasvisolukkoviljelmien ylläpitoon 
 • kryosäilytystutkimukseen   ja uusien kasvisolukkoviljelmien puhdistukseen
 • Laminaarit, autoklaavit, mikroskoopit, kasvatustilat solukoiden ylläpitoon ja kasvupisteiden puhdistukseen.

Maalaboratorio

 • hehkutusuuni
 • seulakone

Kylmätestauskammiot

 •  4 kpl
 • lämpötila −70–+45 °C

Olosuhdekaapit

 • 6 kpl
 • LED-valaisimet säädettävällä spektrillä
 • kasvuolosuhteiden säätely (valo-, lämpötilarytmi, lämpötilaväli)

Kannettavat mittalaitteet laboratorio- ja kenttäkäyttöön

 • kaasunvaihtolaitteet
 • fluoresenssimittarit
 • klorofyllimittarit
 • spektroradiometri ja valomittarit
 • hyperspektrikuvaushuone ja hyperspektrikamera 
 • Dualex-laite klorfyllin, fenolien ja typpitason seurantaan

Kasvihuoneet ja avomaan karaisukentät

 • kaksi kiinteillä muoveilla à 960 m2
 • kaksi ylösnostettavilla muoveilla à 580 m2
 • puoliautomaattiset kastelupuomit
 • Lyhytpäiväkäsittelylaitteet ja avomaan kastelupuomit 2 kpl
 • avomaan karaisukenttä keinokastelulla

Taimituotantohalli

 • taimikennojen täyttö- ja kylvölinja
 • taimien talvivarastointitila −4 °C, 160 m2
 • metalliverstas: hitsaus-, sorvaus-, jyrsintä- ja pienkoneet

Kokeellisen tutkimuksen avomaa-alusta

 • 1991 perustettu  männyn alkuperämetsä
 • n. 10 ha
 • lyhytaikaisten kokeiden seuranta, mahdollisuus keinokasteluun 

Metsänviljelyn tutkimusalusta

 • Rakenteilla oleva tihkukasteltu sekä maa- ja ilmalämmitettävistä spoteista muodostettu pysyvä avomaan ruutukoeasetelma. 
 • Kastelu ja lämmitys säädeltävissä. Myös säädettävät katokset suunnitteilla, joilla voidaan säädellä sadantaa. 
 • Tiedonsiirto sensoreista tietokantaan.

Tutkimusmetsät

 • Suonenjoen tutkimusmetsän kokonaispinta-ala on 461 ha, joka koostuu 6 eri palstasta Suonenjoella (5) ja Pieksämäellä (1).
 • Pinta-alasta metsämaata on 95 %. Kasvupaikkatyypiltään metsämaat ovat pääosin tuoreita kankaita, 76 %. Loppuosa lehtomaisia ja kuivia kankaita. 
 • Käsittelylinjoista Suonenjoen tutkimusmetsistä löytyvät normaali hyvän metsänhoidon linja, järeiden metsien linja, tiheiden metsien linja, luonnontilaisen kehityksen linja ja tutkimusteema-alue. 
 • Puuston keskitilavuus on 196 m3/ha. 

Myyrätalli ja -kenttä.

 • Jyrsijöiden tutkimukseen soveltuva ja luvat omaava eläinkasvatustila sisällä ja ulkokentällä.

Laboratorio- ja esikäsittelytilat, kylmätilat

 • lämpökaapit, kylmäkuivaaja, vaa’at, myllyt
 • pakastimet, syväjääarkut
 • siemenkellari, stratifiointihuone

Välinehuoltohuone

 • laboratorioastioiden pesukone
 • puhdasvesilaitteisto

Tutkimusalueet

 • Metsätaimituotanto: taimituotantomenetelmien kehittäminen ja tutkimus.
 • Kasvinsuojelu: metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaus.
 • Metsäpatologia: metsäpuiden ja taimitarhan kasvitaudit.
 • Metsäpuiden siementuotanto: siementuotannon kehittäminen siemenviljelyksillä ja siementutkimus siemenlaboratoriossa.
 • Metsänhoidon tutkimus: uudistaminen, varhaisperkaus, taimikonharvennus ja ensiharvennuksen ennakkoraivaus ja metsänviljelyn logistiikka. 
 • Kasvien ilmastonkestävyys: metsäpuun taimien ja puutarhakasvien vuosirytmin ja stressinkestävyyden testaus ja tutkimus.
 • Metsänjalostus: metsänjalostuksen kenttäkoetoimintaa.
 • Puutarha-alan tutkimusta: varmennetun emotaimituotannon kasvullista lisäystä ja kestävyystestaukset sekä mansikan taimituotantomenetelmät.
 • Kasvualustatestaus
 • Taimien ilmastokestävyyden testaus

Yhteys