Siirry pääsisältöön

Vastuullisuusraportti 2022

Strategiamme mukaisesti luomme tutkimuksen avulla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Tuotamme tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja toimintamallejamme sekä seuraamme toimintamme laatua, vastuullisuutta ja eettisyyttä.

Pääjohtajan katsaus

Ruokaturva ja huoltovarmuus nousivat keskeisiksi aiheiksi vuonna 2022. Luken tuottaman tutkimus- ja tilastotiedon käyttö korostui Ukrainan sodan aiheuttaman energian kallistumisen, raaka-aineiden toimitusketjujen katkeamisen ja näihin liittyvän huoltovarmuuden heikkenemisen vuoksi maataloudessa ja energiasektorilla.
Johanna Buchert

Strategia ja vastuullisuus Lukessa

Olemme tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, ja teemme työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tuotamme tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme lähellä ja globaalisti. Vahvuutemme ovat luonnonvarojen kestävän tuotannon ja hyödyntämisen osaaminen sekä syvä raaka-aineiden tuntemus.
Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille

Vastuullisuustavoitteet ja raportointi vuonna 2022

Raportointimme tavoitteena on kertoa kootusti kansalaisille, päättäjille, tutkijayhteisölle ja elinkeinoelämälle tutkimuksestamme ja ratkaisuistamme sitoen ne viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Vastuullisuusraportissa esitellyt tapausesimerkit ja tulokset koskevat erityisesti vuotta 2022. Kerromme myös omien vastuullisuustavoitteidemme eteen tehdystä työstä vuonna 2022.
Vesipisaroita hämähäkin verkossa

Miten edistimme Luken vastuullisuustavoitteita vuonna 2022?

YK:n kestävän kehityksen tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

Tavoitteenamme on edistää kestävää ruuantuotantoa ja parantaa suomalaisen alkutuotannon edellytyksiä. Suomalaisen ruuantuotannon jatkuvuus, omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat haasteita, joiden ratkaisemisessa meillä on iso rooli. Kehitämme aktiivisesti uusia innovatiivisia ratkaisuja maatalouteen ja ruuantuotantoon sekä seuraamme markkinoiden toimintaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
SDG 2 Poistaa nälkä

YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Tavoitteenamme on tuottaa tutkimuksesta ratkaisuja kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseksi. Biokiertotalous mahdollistaa uusiutuvien luonnonvarojen ja raaka-aineiden viisaan ja kestävän käytön.
SDG 12 Vastuullista kuluttamista

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Tuotamme tutkimustietoa ja keinoja, jotka auttavat yhteiskuntaa ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä toimialoja sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja torjumaan sitä.
SDG 13 Ilmastotekoja

YK:n kestävän kehityksen tavoite 14: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Meidän tehtävänämme on yhteensovittaa vesiluonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja vesiympäristön hyvän tilan tavoittelua. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan myös ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden kannalta.
SDG 14 Vedenalainen elämä

YK:n kestävän kehityksen tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Maa- ja metsätaloudessa tarvitaan uusia menetelmiä, jotka huomioivat samanaikaisesti maaperän hiilensidonnan ja tuottokyvyn, luonnon monimuotoisuuden sekä toiminnan taloudellisen kannattavuuden. Hyödynnämme monipuolisesti eri tieteenalojen menetelmiä, jotta voimme tuottaa ratkaisuja haastavien tavoitteiden yhteensovittamiseksi.
SDG 15